(БЕЗ) НАМЕСА

Руската църква - Истината
Подворието е структурно подразделение на РПЦ и е под нейна юрисдикция.

Руската църква - Истината
Aвтор:  адв. Румяна Ченалова
Снимка: facebook.com
02 Октомври 2023

На 1 октомври министърът на правосъдието в интервю /БТВ/, обвини руското посолство в „каноническо самоуправство“, визирайки затварянето на Руската църква, както и призова да се вземат държавни мерки.

Бих го посъветвала първо да се запознае с документите и после да говори.
Руската църква като сграда - религиозен храм е собственост на РФ.

През 1934 г. в Инстанбул е подписан протокол между правителствата на България и СССР, с който храмът е оставен на разположение на посолството, а храмът и манастирът в Шипка и Ямбол са предадени на българската държава.
В края на 1952 г. РПЦ и БПЦ си разменят кореспондеция относно предаването по списък на храмове, енории, манастири в юрисдикцията на БПЦ, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ на Руската църква, която остава „на разпореждане“ на руското посолство. По молбата на Руския патриарх НЯМА ВЪЗРАЖЕНИЯ от българския Патриарх и Светия синод.

Подворието при храма „Св. Николай“ /пълномощно структурно подразделение на РПЦ/ е учредено с Определението на Светия синод на РПЦ на 10 ноември 1952 г.
Подворието е структурно подразделение на РПЦ и е под нейна юрисдикция.
Според Устава на Подворието:
1. Освен църковно - дипломатическа дейност, то извършва богослужебна дейност, ръководейки се от църковните канони, Устава на РПЦ и Устава си.
2. То се управлява от Настоятел, който СЕ НАЗНАЧАВА ОТ РУСКИЯ ПАТРИАРХ.
3. Настоятелят носи отговорност за състоянието на храма, порядките, имуществото, финансите, богослужебната дейност.
4. С РЕШЕНИЕ НА СВЕТИЯ СИНОД НА РПЦ И УКАЗ НА РУСКИЯ ПАТРИАРХ СЕ НАНАЗНАЧАВАТ две от посочените в Устава категории - дякон, протодякон, свещеник и др.
5. По писмена молба на Настоятеля, съгласувана с Руския патриарх, БЪЛГАРСКИЯТ ПАТРИАРХ МОЖЕ ДА НАЗНАЧАВА И ОСВОБОЖДАВА САМО четец, певец и иподякон в съответствие с правила 14 и 15 на 7 и 6 Вселенски събор. 

Така, че твърдението на министъра, че Руската църква е в юрисдикцията на БПЦ не съответства на фактите, закона и каноничните норми.

Срамно е!

на горе