(БЕЗ) НАМЕСА

Влезе ли еврото
Навсякъде - във всички страни, приели еврото - пряк и незабавен ефект е повишаването на цените на дребно на голям брой продукти между 30% и 100%.

Влезе ли еврото
Aвтор:  Александър Урумов
Снимка: © Konstantin Kirillov
16 Март 2024

Гледам - много „специалисти“ по ефектите от приемане на еврото се произнасят възторжено.

Като един прост национален представител на България в Комуникационен комитет към Европейската централна банка /European Communication Committee/ в продължение на 10 години съм се занимавал и с това - изследване на ефектите върху потребителите при приемане на еврото. 
Конкретни страни и икономики:
- Малта
- Кипър 
- Словения 
- Словакия 
- Естония и др. 

/Най-близо до нашата икономика беше Словакия/. 

И ще ви кажа един прост и безспорен факт:

Навсякъде - във всички страни, приели еврото - пряк и незабавен ефект е повишаването на цените на дребно на голям брой продукти между 30% и 100%.

Най-много скачат - според изследвания на GALLUP International за еврозоната - цените на дребно на всички всекидневно купувани стоки като:
хляб и хранителни продукти, кафе и закуски, алкохол и цигари, вестници и списания /тогава интернет не ги беше погълнал/. 
Познавам лично водещ издател на списания, който от години мечтаеше да влезе еврото, за да удвои цените на списанията си.

Когато преди години си говорихме, той съвсем откровено ми каза за конкретно списание - от 99 стотинки /цената тогава/ ще го направя 99 евроцента.
Ето така скачат цените.
И няма регулация, която да попречи на това. 

Резултатът е ограбване на хората.
И причината за този точно скок не е инфлацията - тя е отделен и независим фактор. 

Причината е спекулативното закръгляне нагоре на цените на дребно от големите вериги, до кварталните будки. 

След първоначалния шок цените се успокояват, за разлика от хората, които се изнервят. 

Положителният възможен ефект е падането на лихвите по кредитите /основно ипотечните/, поради по-лесния достъп на банките до по-евтин финансов ресурс. 

А негативният възможен ефект е да плащаме солидарно дълговете на фалирали държави в еврозоната. 

Така например попитайте тези възторжени дъждосвирци по телевизиите: 
попитайте ги колко милиарда евро трябваше да плати България за фалита на Гърция, ако тогава бяхме членове на еврозоната и с евро за валута?

Попитайте ги, някои от тях знаят точното число.
Но няма да ви го кажат.

Ще ви рисуват розови слончета и шестцветна дъга. Защото искат да откраднат едни над 30 милиарда евро, пазени към момента по сметки в БНБ като „котва“ на валутния борд. 

Влезе ли еврото - пада валутният борд и тези пари са свободна плячка на политическите хиени. 

Така че не им вярвайте. Лъжат. 

на горе