(БЕЗ) НАМЕСА

Нуждаем се от държавници с българско самосъзнание
Който народ не желае да изготви и изпълнява своя национална доктрина, ще се принуди да изпълнява чужда такава, която ще му бъде наложена насилствено.

Нуждаем се от държавници с българско самосъзнание
Aвтор:  Крум Лазаров

25 Февруари 2017

Очевидна е липсата на национална доктрина, съдържаща фундаменталните принципи за бъдещето на българската нация. А такава доктрина може да се изготви само с помощта на учени от БАН и патриотичните обществени организации.

Нашата общественост очаква с големи надежди встъпването в длъжност на новия Президент. Това е напълно обяснимо след изминалия период, през който в президентството седеше личност много далеч от понятието държавник. Отиващият си президент така и не успя да научи имената на славянски приятелски на нас държави. Посети джамии, синагоги, но не отиде на международен православен събор. Така и не се научи, че с цената на хиляди жертви братска славянска Русия ни освободи от турско робство. Но за отиващия си президент или добри думи или нищо.

Пред новия Президент стоят много тежки въпроси за решаване, свързани главно с националната ни сигурност. На първо място това е демографският проблем. За решаването му е нужно нацията ни да бъде обединена с една обща идея. И това е създаването на Национална доктрина, в която да се включат най-важните стратегически задачи, които стоят за решаване пред нацията ни в следващите 30-50 години. Създаването и приемането на такава доктрина не е самоцел. Националната доктрина е теоретически обоснована система от официално възприети в резултат на политически консенсус възгледи и положения, критерии и принципи за състоянието и перспективите, за историческите стремежи, идеали и цели на нацията. Такива национално обединяващи концепции имат повечето уважаващи себе си нации. Нека да вземем за пример големия нов брат Съединените щати.

На 12 декември 1823 г. президентът Джеймс Монро обявява пред Конгреса на САЩ новата американска доктрина, в която са залегнали принципите на американската външна политика. Нейната основна задача е да бъдат отстоявани с всички средства интересите на САЩ в западното полукълбо. В началото на ХХ век – 1904 г., друг президент – Теодор Рузвелт, я доразвива, заявявайки, че в западното полукълбо на света придържането към доктрината Монро може да застави САЩ, в случай на вътрешни безредици в латиноамериканските страни, да осъществяват функцията на „международни полицейски сили”. В наше време Съединените щати се придържат стриктно към тази доктрина, като разпространяват действието си вече и в двете полукълба, залагайки на фразеология от рода на „в интерес на международната общност”. Понятие разтегливо и удобно.

Съседна Гърция, от възстановяването си като модерна държава, винаги отстоява Хеленики идеята. И когато трябва да се защитават националните й интереси, всички партии се обединяват, независимо от политическата си окраска. Показателен е фактът с какво единство целият гръцки народ, управляващи и обикновени граждани, отстояват гръцката истина за името Македония пред нашите западни съседи и пред всички европейски институции.

Нашите възрожденски революционни дейци Петко Каравелов и Васил Левски в своята „Програма” от 1.05.1872 г. са заложили основите на българската национална доктрина. В „Програмата” четем: „Нека сяка народност, както и секи човек учува своята свобода и да се управлява по своята собствена воля. Ние не желаем чуждото, т.е. това що не е наше, но не желаеме да дадеме и другиму своето”. Въпреки че тези слова са писани преди повече от 140 години, те са актуални и днес. За съжаление цялата ни трагична история, свързана с некадърното управление на Сакскобургготската династия и обслужващите ги политици, сринаха всичките идеи за обединена България.

Когато се разглеждат националните доктрини на съседните ни страни се вижда, че в разработването им решаваща роля играят техните най-добри учени. Може би затова една от целите на нашите министри от сегашното управление е да се унищожи наличният научен потенциал на страната и да се оформи българската нация, главно като обслужващ персонал на Европа. Съгласно Конституцията на Република България териториалната цялост на страната е неприкосновена. Интересно какво са чувствали депутатите от всички политически разцветки в един от предишните парламенти, гласувайки закон, позволяващ на чужденци от страни извън ЕС да закупуват наша земя?

Какво е впрочем състоянието на териториалната ни цялост? В разрез със Конституцията на страната се предлагат, и то на най-висше ниво, хиляди декари българска земя за продан на чужди фирми. Нека за сетен път припомним, че първите си земи в Палестина израелците просто закупиха от местните араби. Те имат в това отношение добър опит как се създава държава на новоусвоена територия! Опасно е навлизането на турски фирми във всички сфери на икономиката ни. Има ли институция в България, която да покаже колко турски фирми вече са се настанили у нас? И колко от тези фирми се занимават с изкупуването на земя и което е още по-важно – защо се изкупува земя в близост до турската граница?

Никой не прави анализ за последиците от факта, че чуждестранни фирми от южните ни съседки методично изкупуват  и откриват фабрики и шивашки цехове в близост до собствените им граници.

За състоянието на икономиката е достатъчно да се каже, че сме на едно от първите места в Европа по открити молове. Затова пък в последните години не е открит нито един завод или цех, чиято продукция да се реализира на нашия и още по-важно – на чуждия пазар.

Повечето от сегашните политици показват и казват, че чакат указания от началниците от Брюксел какво да правят.

Редица държавници, ръководещи страни, равняващи се по територия и население на България, доказаха, че могат да отстояват националните си интереси, без това да се отразява на членството им в ЕС и НАТО.

По оценка на бивши военни експерти армията ни не е в състояние да изпълнява задачите си за защита на родината. Създаде се армия от наемници. Наемникът е войник, който служи за пари. Който му даде повече пари, той ще служи на него, ако трябва ще стане и тъмничар! Интересно, за наемника ще важат ли такива понятия като дълг пред родината, защита на отечеството и т.н.? Защото родината е тук, а не в пясъците на Близкия и Среден Изток.

И така едни от фундаментите на държавността ни – българският език и култура, българската наука, Българската армия, се ерозират.

Очевидна е липсата на цялостна национална доктрина, съдържаща фундаменталните принципи за бъдещето на българската нация в следващите 30-50 години. А такава доктрина може да се изготви само с помощта на учени от БАН, СУ „Св. Климент Охридски”, други научни институции и патриотични обществени организации. Нужна е обаче държавна институция, нужни са държавници с българско самосъзнание, които да поемат тази инициатива.

И днес важат думите на великия Апостол на свободата Васил Левски: „Ние сме във времето и времето е в нас”. Но то, времето, не ни чака. И ако трябва да перифразираме една друга максима, че който народ не иска да храни своя армия, ще храни чужда, то тя би могло да звучи и така: Който народ не желае да изготви и изпълнява своя национална доктрина, ще се принуди да изпълнява чужда такава, която ще му бъде наложена насилствено.

Нашият нов Президент има шанса да докаже, че в България идва ново поколение от държавни ръководители, които ще отстояват националните интереси на страната ни така, че тя, опирайки се на своята славна история, да се развива успешно сега и в бъдеще.

Крум Лазаров
Главен секретар на Славянското дружество в България

на горе