(БЕЗ) НАМЕСА

Първа среща на СОСЗР и КООСО
Започнаха конкретни разговори за обединение на запасното войнство и неговите организации.

Първа среща на СОСЗР и КООСО
Aвтор:  о.з. полк. Спирдон Спирдонов

15 Декември 2017

Целта е да се изгради един общ силен съюз.

За обмяна на мнения по повод на идеята за обединение на запасното войнство се проведе среща между ръководствата на СОСЗР и Конфедерацията на обществени организации от сигурността и отбраната (КООСО). В разговора участваха лидерите  на двете сдружения – генерал от резерва Златан Стойков и полковник от запаса Иван Иванов.

От двете страни бе потвърдена изразената на 27 ноември в ЦВК готовност за обединение на запасното войнство и неговите организации и за започване на практически стъпки още от насрочената на 19 декември т.г. втора среща на военно-патриотичните организации.

Важно е да намерим нормалния принципен диалог, за да продължим по-нататък, посочи ген. Стойков. Всички, с които сме работили в структурите на отбраната и сигурността, приемаме като наши колеги, каза още той. Според него, бъдещото обединение не цели СОСЗР да „погълне” или да „претопи” другите организации, каквото неразбиране са изразили някои представители на запасното войнство.

Винаги сме ценили високо СОСЗР и сме били отворени за обединение и единение, подчерта полк. Иванов. Протягаме ръка, но е необходимо да изработим правилата, по които ще работим, каза още той. Според него обединената организация трябва да намери място, включително в Закона за отбраната и Въоръжените сили, а нейният председател да бъде член на Съвета по отбрана. Единението, смята той, трябва да е процес с водеща роля на СОСЗР и КООСО.

Вижданията на двете ръководства са да има Обединителен конгрес. От КООСО изразиха становище, че се полага за първи председател да бъде избран председателят на СОСЗР. Споделени бяха някои общи задачи, около които двете организации могат да започнат съвместна работа още сега. Става дума за подобряване статута на офицерите, сержантите и войниците от запаса и резерва, конкретно сътрудничество с ВМА и други институции.

Генерал-майор от запаса д-р Стоимен Стоименов, който е член на контактната група, излъчена от КООСО, изрази своето лично мнение в отворено писмо до председателите на съюзите. Той подложи на съмнение, че СОСЗР е в състояние да се справи с това предизвикателство, с оглед на онаследената му обремененост. Според него трябва да се учреди нов съюз на конфедеративен принцип, който да бъде приемник и наследник на Общия съюз на запасното войнство от 1941 г., като се запази самостоятелността на всички организации, които влязат в него.

Срещата бе оценена от полк. Иванов като сериозно начало, което позволява да се върви напред. Идваме с отворено сърце и протегната ръка, каза той. Единението трябва да правим заедно в интерес на запасното войнство на Република България, бе категоричен ген. Стойков.

КООСО е създадена през 2008 г. Тя има представители и структури в 18 области. В конфедерацията членуват 12 сдружения плюс едно със статут на наблюдател. Очаква се в близко бъдеще броят им да нарасне с още пет. СОСЗР, според данните, съобщени на Деветия му конгрес, има 28 областни и 128 общински организации, 568 дружества и 142 клуба, както и 7 колективни члена. Числеността и организационната структура е един от мотивите, които определят СОСЗР и КООСО като водещи в процеса на обединение.  

на горе