(БЕЗ) НАМЕСА

Войските за информационни операции на руската федерация
Оръжие и за отбрана, и за нападение

Войските за информационни операции на руската федерация
Aвтор:  полк. о.з. инж. Васил Милев

07 Юни 2017

Създадените войски са в състояние да осъществяват по-обективен анализ, разузнаване и разкриване намеренията на противника и, което е много важно, ще са в състояние да нанасят изпреварващи удари.

Противоборството между Запада /САЩ и НАТО/ и Русия /и не само/ в съвременни условия се проявява все по-силно и в областта на информацията и в пропагандната дейност.

На официалния сайт на МвнР на Руската федерация се появи неотдавна нов раздел „Примери на публикации, тиражиращи недостоверна информация за Русия”. В този раздел попадат преди всичко NBC, NUZ, Tejegrav, Ню Йорк Таймс, Блумберг и др.

Във всеки от случаите се прилага кратко изложение на публикацията и опровержение от едно изречение „Този материал разпространява данни, несъответстващи на действителността”.

Анализатори и от Изток, и от Запад са единодушни, че пропагандата се явява ключов инструмент за воденето на война в съвременния свят. Информационното противоборство днес е съставна част от общото противоборство.

В тази връзка за специалистите не е изненада изявлението на С. Шойгу – министър на отбраната на Русия пред Думата, че РФ е създала нов род „войски за информационни операции”. Това изявление не напразно бе направено на 22.02.2017 г. – в навечерието на Деня на защитника на Отечеството.

Председателят на Комитета по отбрана на Думата – В.Шаманов подчерта, че създаването на такива „войски за информационни операции” е насочена към защитата на интересите на националната отбрана. По думите му, сега редица предизвикателства са пренесени в т.н. киберсфера. За това и Русия е предприела мерки по формирането на структури, които да се заемат с тези проблеми.

Войските за информационни операции действително са създадени за защита интересите на страната и за противоборство в информационната сфера. Наред с това, те ще могат да решават и всички задачи на кибератаките.

Шойгу информира Думата, че тези войски ще бъдат по-ефективни и по-силни още в близко бъдеще. За много наблюдатели беше изненада съобщението, че още на 14.01.2014 г. министърът е подписал заповед за създаване на кибернетическо командване в състава на ГЩ НО Въоръжените сили на Русия с основна задача – защита от несанкционирано проникване /намеси/ в електронното управление на държавата. Впрочем, още през м. март 2012 г. вицепремиерът на Русия Д. Рогозин заяви, че е необходимо да се създаде такова командване във ВС на Русия!

Доводи за създаването на такъв „инструмент”, на такива сили в ръцете на ръководството на Русия, изказват много изявени експерти, специалисти и пр. Така например ген.полк./от запаса/ Леонид Ивашов счита, че днес върви демонизация на Русия на фона на натрупването на военни усилия /сили, средства, ресурси/ преди всичко от НАТО и за това разгръщането, разширяването на функциите и структурите за информационна война е напълно оправдано. Той счита, че досегашните настъпателни действия на Русия, предприеманите превантивни действия в информационен план от нея, са били недостатъчни. Сега вече Министерството на отбраната на Руската федерация е анализирало правилно ситуацията и е предприело съответни адекватни мерки. По негово мнение, създадените войски са в състояние да осъществяват по-обективен анализ, разузнаване и разкриване намеренията на противника и, което е много важно, ще са в състояние да нанасят изпреварващи удари.

По оценка на руски експерти и анализатори, днес, по ниво на развитие на кибервойските, Русия е в топ 5 на държавите след САЩ, Китай, Великобритания и Южна Корея.

Като формирование на Въоръжените сили на Руската федерация, кибер войските имат следните основни задачи:

- централизирано провеждане на операции в кибервойната

- скрито управление и защита на компютърните мрежи на Руската федерация

- защита на руските военни системи за управление и връзки от кибертероризъм и осъществяване защита за транслираната в тях информация от вероятния противник.

Тези войски ще осъществяват и координация и интеграция на всички операции, провеждани от киберподразделенията на Въоръжените сили на РФ, ще извършват експертиза на кибернетичния потенциал на МО на РФ и ще разширяват нейното действие в кибернетичното пространство.

Експертите по отбраната са единодушни, че с тази си крачка Руската федерация укрепва значително своята сигурност и отбранителна способност.

/По материали на чуждия печат/

на горе