(БЕЗ) НАМЕСА

Истанбулската конвенция
Декларация на КООСО до президента и институциите

Истанбулската конвенция
Aвтор:  КООСО
Снимка: pan.bg
28 Януари 2018

Истанбулската конвенция раздели българското общество и породи остра конфронтация и противопоставяне.

Декларация на КООСО до президента Румен Радев и институциите
относно Истанбулската конвенция

До 
Г-н Румен Радев 
Президент на Република Българи 
Г-жа Цвета Караянчева 
Председател на Народното събрание 
Г- н Бойко Борисов 
Председател на Министерския съвет 
Председателите на парламентарни групи в 43- то Народно събрание
 ДЕКЛАРАЦИЯ 
На Управителния съвет на Конфедерацията на обществени организации от сигурността и отбраната по повод Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване и борба с насилието спрямо жените и домашното насилие 

Уважаеми господа и госпожи държавници и парламентаристи, 

Управителния съвет на Конфедерацията на обществени организации от сигурността и отбраната(КООСО), като се позовава на Конституцията на Република България, на Закона за борба срещу домашното насилие, на българското и международно законодателство, като осъжда всякакви форми на насилие над жени и деца, включително и домашното насилие,като отчита, че Истанбулската конвенция раздели българското общество и породи остра конфронтация и противопоставяне, като се придържа към ненарушимото право на суверена сам да взема решения по жизненоважни за държавата, обществото и българските граждани въпроси, 

ДЕКЛАРИРА: 
1. Ние сме против всякакви политики, действия и решения на властите, включително и по Истанбулската конвенция, които разделят българското общество и водят до разкол, противопоставяне и конфронтация между българските граждани. Обявяваме се против политизирането на дискусията, свързана с ратификацията на Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване и борба с насилието спрямо жените и домашното насилие. 
2. Решително подкрепяме всички предложения и действия на Президента на Републиката, на Парламента и Правителството за усъвършенстване на българското законодателство в частта му, насочена за предотвратяване и борба с насилието срещу жените и децата. 
3. Заставаме зад Становището на Българската православна църква и зад позициите на традиционните вероизповедания- католическо, протестантско и мюсюлманско, че Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване и борба с насилието спрямо жените и домашното насилие, не трябва да се ратифицира, защото тя противоречи на обществения и правов ред и на изконните нравствени ценности. Конвенцията не само не решава проблемите, но и ще ги задълбочи. 
4. Апелираме решението за ратификацията на Конвенцията да се вземе след като се чуе и отчете мнението на суверена.В този смисъл сме за приемане на предложението за провеждане на референдум по този въпрос. 
5. Обявяваме се против ратификация на Конвенцията и с тълкувателна декларация, защото тя не може да се отнася до текстовете, свързани с така наречения социален пол, както и да промени насочеността на Истанбулската конвенция срещу традиционните православни ценности, почиващи на нашето историческо и културно наследство. 
6. Ние сме по принцип против Истанбулската конвенция, защото тя не отчита обективния факт, че коренът на проблемите, свързани с насилието спрямо жени и деца според нас лежи в разрушаването на изконните нравствени и семейни ценности.Семейството в България, нее вече основна клетка на обществото. Определящо стана безбрачното семейно съжителство, при което вече 60%от децата се раждат извънбрачно, показател, по който сме на шесто място в света. 30 % от новородените деца не се припознават от бащите си. Обществото ни все повече затъва в разврат и разгул.Конвенцията, със своите нововъведения за социалния пол и лансираните във връзка с него други норми на живот, ще засили още повече тези пагубни тенденции и ще роди нови проблеми, включително и във връзка с насилието в обществото. 
7. Предлагаме на парламентарно представените политически сили, заедно или самостоятелно, преди да се пристъпи към ратификация, да сезират Конституционния съд и да поискат неговото становище, дали текстът на Конвенцията не влиза в противоречие с норми, заложени в Конституцията на Р. България. 
8. Призоваваме народните представители да негласуват в подкрепа на ратификацията на Истанбулската конвенция, докато не се изпълнят условията, посочени в тази Декларация. 
Обръщаме се към другите военно- патриотични съюзи и организации да подкрепят нашата Декларация или по друг начин да заявят своята гражданска позиция по ратификацията на Истанбулската конвенция. 
Декларацията е приета на заседание на Управителния съвет на КООСО, състоял се на 29. 01. 2018 година.

Иван Иванов,
Председател на Управителния съвет на КООСО

Aвтор: КООСО

на горе