(БЕЗ) НАМЕСА

Далече ли е Казахстан от България

Далече ли е Казахстан от България

27 Януари 2020

Преди няколко години, един странен висш чиновник-изтърсак, който, по собствените му „спомени“, в предишните си животи е бил „ирландска пастирка“ се беше изказал, както винаги неподготвен, че: „Не вижда бъдещето на България в казахските степи. Ние не сме степен народ“. Така и сега, като го слушаме, какви ги плещи с повод и без повод по адрес на Русия и Путин, като виждаме какви ги върши неговото протеже – жената на бизнес–партньорът му и понастоящем безполезно оглавяваща трето поред министерство, ни става ясно, че тъпотията е заразна, че безродието е присъщо на онези, които цял живот се мотаят с услужлива, подмазваческа физиономия в краката на „Големия брат“ от страх да не изпуснат някой голям кокал, случайно изпаднал от господарската трапеза! 

Преди няколко години, един странен висш чиновник-изтърсак, който, по собствените му „спомени“, в предишните си животи е бил „ирландска пастирка“ се беше изказал, както винаги неподготвен, че: „Не вижда бъдещето на България в казахските степи. Ние не сме степен народ“. Още тогава за всички стана ясно, че тази „глава“ на държавата няма и понятие от история, дипломация, съвременна геополитика и, най-важното, като управленец – рожба на далаверата и на договорките „на тъмно“ той не може и да предположи, че в природата има обективна истина, че знанието предхожда парите и вече години не проумява, че като се е сдобил с богатство посредством спекулативни сделки, това съвсем не означава, че изцепките му са меродавни и нужни за неговите съграждани! Напротив–всички му се смеят! Така и сега, като го слушаме, какви ги плещи с повод и без повод по адрес на Русия и Путин, като виждаме какви ги върши неговото протеже – жената на бизнес–партньорът му и понастоящем безполезно оглавяваща трето поред министерство, ни става ясно, че тъпотията е заразна, че безродието е присъщо на онези, които цял живот се мотаят с услужлива, подмазваческа физиономия в краката на „Големия брат“ от страх да не изпуснат някой голям кокал, случайно изпаднал от господарската трапеза! Повод за тези ми спомени стана Обръщението на Президента на Република Казахстан г-н Касъм-Жомарт Токаев към народа на Казахстан от 2 септември 2019 година, което по същество би неговата първа програмна реч след всенародното му избиране за държавен глава на тази приятелски азиатска република.

Световната общественост е впечетлена, как само за по-малко от тридесет години държавата Казахстан, благодарение на първия си президент Нурсултан Назарбаев, извоюва свое значимо и авторитетно място на геополитическата карта на планетата. Умелата и балансирана политика на независим Казахстан доказа, че и държави с по-малка геополитическа тежест в международните отношения могат да бъдат решаващ, а в някой случай и първостепенен фактор в разрешаването на много остри и крайно опасни ситуации в различни региони по света. В началото на 90-те години на миналия век Казахстан едностранно се отказа от ядрения си статут, закривайки ядрения полигон на СССР за ядрени изпитания и опити. Президентът Назарбаев не взе участие в сепаративните договорки за разпадането на Съветския съюз и той е държавникът, който способства за нормализирането на отношенията между Русия и Турция след инцидента със свалянето на руския изтребител над Сирия. Успешният Астанински преговорен процес между враждуващите страни в Сирия с участието на Русия, Турция и Иран бе възможен единствено благодарение на посредническите усилия на президента Назарбаев. Република Казахстан, която в миналото бе едностранно развита страна с преобладаващ руски етнически състав успя в последните години да развие многостранна, самостоятелна и прогресираща икономика, да възстанови националното самосъзнание на гражданите си и едновременно с това да не допусне, както се случи в редица бивши съветски републики, братоубийствено противопоставяне сред народа на етническа основа.
Оценяваме високо уникалната роля на Република Казахстан в днешния бързо променящ се към многополярност свят като свързващото звено между Русия и Китай, между ЕврАзИС и ЕС, между САЩ и държавите от Средна Азия. За нас, българите, това е от изключителна важност, защото и по манталитет, и по исторически дадености и по съдба двата близки народа и страни са призвани взаимно да си помагат и разбират. Но докато Казахстан, благодарение на природните си богатства и най-вече на умелата политика на своите ръководители си поставя за цел в близките години да бъде сред първите 25 страни в света по качество на живот на своите граждани, то България, за съжаление, непрекъснато деградира и е в едва шестата десетка, според класациите на ООН по този показател.
В Обръщението си към народа на Казахстан президентът Токаев говори изключително и само по въпросите на вътрешната политика с хоризонт 2025 година и по-нататък. Прави впечатление дълбокото познаване на проблемите и търсенето на най-ефективни пътища за тяхното преодоляване. „Ние можем да постигнем целите си само при положение, че осигурим приемственост на политиката на Първия Президент и провеждането на системни реформи“ – казва Токаев. Програмно по същество е заявлението, че политическата трансформация в страната ще се осъществява постепенно и неотклонно, задължително отчитайки съблюдаването на интересите на държавата и народа. А оценката за това, че „Световният опит показва, че провеждането на безсистемна взривоопасна политическа либерализация води до дестабилизация на вътрешнополитическата ситуация и даже до загубата на държавност“ е актуална и за страните от Източна Европа, в т.ч. и за България.
В Република Казахстан се реализира доктрината „Силен Президент– влиятелен Парламент– подконтролно Правителство“. Според президента Токаев тази политическа формула, която е в основата на стабилността в обществото, може да бъде ефективна само ако е подкрепена от гражданското общество. В тази връзка, президентът предлага да се създаде представителен по своя състав, самостоятелен и овластен Национален Съвет за обществено доверие“, който да работи на ротационен принцип“. В същото време държавният глава предлага депутатите да могат да се ползуват от законните си права, в т.ч. да изпращат директно в Правителството своите съображения и въпроси по злободневни проблеми, настоявайки за приемането на конкретни и резултатни мерки. Токаев заявява: „отношенията между законодателната и изпълнителната власт трябва да бъдат взаимно уважителни, делови без изкуствена конфронтация“. Навременен и изключително важен е извода, че „обществения диалог, откритостта, оперативното реагиране на нуждите на хората следва да бъдат главни приоритети в дейността на държавните органи“. В тази връзка президентът създава Отдел в своята администрация, който да следи за качеството за предприеманите от държавните органи мерки за изпълнение обръщенията и молбите на гражданите.
За Казахстан, както и за България, изключително актуални са въпросите за работата на съдебната система и борбата с корупцията. В тази връзка, по повод разглеждането в съдилищата на гражданските дела, президентът Токаев отбелязва:
Занапред при разрешаването на споровете съдът трябва да има правото самостоятелно да инициира търсенето на допълнителни доказателства, отговорността за събирането на които трябва да е на посочен от съда държавен орган, а не да лежи върху гражданите и бизнеса. Всички противоречия и неясноти в законодателството трябва да се трактуват в полза на гражданите“. По повод на борбата с корупцията държавният глава на Казахстан предлага: „Необходимо е да се възстанови антикорупционната експертиза на проектите на нормативните правни актове на централните и местни органи с участието на експерти и обществеността. Следва законодателно и нормативно да бъде регламентирана отговорност на първия ръководител на ведомството, в което е извършено корупционно престъпление“.
Според мнението на Президента на републиката, на етапа, в който се намират икономическите отношения в Казахстан, основни фактори за глобалния прогрес трябва да станат „икономиката на знанията“, повишаването на производителността на труда, развитието на иновациите, внедряването на изкуствения интелект. Той определено смята, че броя на държавните компании може и трябва да се съкращава, но при това следва внимателно да се подхожда към дейността на държавните фирми, работещи в стратегическите сектори. „Контролът на държавата върху тях трябва да бъде запазен. В противен случай, вместо държавните монополисти, ще получим частни монополисти с всичките произтичащи от това последствия...
Нашата цел е да осигурим пълноценно развитие на пазарните институти и механизми,
но при стабилизиращата роля на държавата. В нашата страна има достатъчно успешни примери за развитието на предприемачеството. Ние и цялото общество трябва да подкрепяме малкия бизнес. Възлагам на Правителството да разработи законодателна основа за освобождаването на микро и на малкия бизнес от заплащането на данък печалба за срок от три години“. И една много твърда и ясна позиция по отношение на хората, които с ума и честния си труд работят за общото благосъстояние на народа и просперитета на държавата: „Моята позиция е известна: всички опити да се възпрепятства (разбирайте рекетира – б.а.) бизнеса, особено малкият и средният, трябва да се разглеждат като престъпление против държавата“. За президента Токаев приоритети в икономиката са: решително повишаване на държавната подкрепа за средния бизнес, произвеждащ крайна продукция за износ; поетапно увеличаване на поливните обработваеми площи, които да достигнат 30 милиона декара, като обема на селскостопанската продукция в натура да нарасне 4,5 пъти до 2030 г.; развитие на туризма, особено на еко и етнотуризма.
Според президента Токаев бюджетът на страната трябва да бъде насочен към изпълнението на две основни цели – развитие на икономиката и решаването на социалните проблеми. В тази връзка правителството е длъжно да адаптира законодателството на страната в съзвучие с новите технологически явления: навлизането на 5G стандарта, изграждането на „умни градове“, овладяването на „големите данни“, блокчейна, дигиталните активи, новите цифрови финансови инструменти. „Казахстан трябва да се превърне в бранд за качество на откритата си юрисдикция за технологическо партньорство, за строителство и разполагане на дата центрове, за развитие на транзитните данни, за участие в глобалния пазар на цифрови услуги. Правителството трябва да продължава да оказва съдействие в дейността на Международния финансов център, който по същество, вече има Конституционен статус“.
В Конституцията на РК е записано, че Казахстан е социална държава. В тази връзка президентът поставя изключително важни задачи: да се осигури държавната издръжка на малките населени места, като за целта се разработят регионални стандарти, обхващащи инфраструктурните въпроси– транспорт, водоснабдяване, газификация, ремонт и строителство на болници, училища, спортни площадки; да се разработи „Пътна карта“ за подкрепа на надарени деца от многодетни и социално слаби семейства, като местните ръководители се задължават да осигуряват за такива деца безплатно посещение и занимания в кръжоци, центрове и летни лагери. Особено внимание в предстоящия период да се обръща на качеството на висшето образование чрез съкращаване броя на ВУЗ-овете, на безплатната медицинска помощ и внедряване на системата за задължително медицинско осигуряване на работещите, на развитието на високото спортно майсторство и масовия спорт, на подкрепа на „волонтьорството“– движението за доброволен труд, помощ за нуждаещите се и формиране на активна жизнена позиция, особено сред младежта.
Президентът на Казахстан Токаев предлага пилотен проект за внедряване на система за оценка ефективността в работата на местната власт чрез провеждането на редовни социологически проучвания или онлайн гласувания сред населението. Ако над 30% от жителите считат, че местните ръководители на градовете и селата не се справят с възложените им и приети от самите тях обещания, задължения и отговорности, то Администрациятах на Президента ще формира специална комисия, която на място да проучи възникналите проблеми и да предложи съответните препоръки за решения. Всеки министър и местен ръководител трябва да има списък с основните индикатори, показващи резултативността от неговата работа. На базата на тези показатели ще се определя и ефективността в действията на съответния ръководител, като на всички членове на правителството, ръководителите на държавните органи и региони, държавните фирми и учреждения се вменява персонална отго ворност за ефективното осъществяване на реформите и изпълнението на възложените задачи. „За тази цел аз неотдавна подписах Указ. В рамките на този Указ ситуацията в страната, в това и число положението на населението в регионите, конкретно ще се оценява на основата на тези социологически проучвания“ – декларира президента Токаев.
В заключение на своето Обръщение, казахстанският държавен ръководител заявява: „Конструктивният обществен диалог е основата на съгласието и стабилността. За нас неизменен принцип са крилатите думи на Първия президент „Единството на народа е нашето най-ценно достояние“. Съгласието и единството, мъдростта и взаимното разбирателство са предпоставки за нашето движение напред!

Безспорно, за нас българите, изводите и оценките на Втория президент на Република Казахстан по много напомнят за ситуацията в България през последните години и понастоящем. Задачите, които поставя пред нацията държавния глава на РК кореспондират с нашето ежедневие, с решаването на проблемите, които стоят пред политиците, обществените организации и пред целия български народ. Тази еднопосочност в развитието на двете страни предпоставя установяването на делови и конструктивен климат в отношенията между гражданите, политическите партии, обществените организации и икономическите субекти на България и Казахстан.
В началото на ХХ век в Павлодарския край на Казахстан се заселват десетки български фамилии от Бесарабия. През 1970 година българи – граждани на Казахстан са 10 420 души, а през 2009 г. те вече са само 523. В републиката има три български села, в столицата работи Български културен център, българинът Олег Димов до 2011 година е бил депутат в Меджлиса-Парламента на РК, а до смъртта си през 2016 година е заместник председател на Асамблеята на народите на Казахстан.
Някои непросветени кириякстефчовци принизяват хората и живота в казахската степ, но истинските българи-родолюбци са убедени, че казахите, народите на Казахстан са наши близки приятели, с които заедно ще градим бъдещето!

на горе