(БЕЗ) НАМЕСА

Обръщението на президента Радев
И позицията на проф. Сачев

Обръщението на президента Радев

06 Февруари 2020

На редакционната поща постъпиха множество реакции за обръщението на президента Румен Радев от 04 февруари и последвалата „екзотична“ позиция на проф. Сачев. Публикуваме изразеното разграничаване и отношение на Колегиума, обобщено  от проф. Бончо Асенов:

До редакционната колегия на сп. „Сигурност” и съмишлениците от „БРОД за България“

ОТВОРЕНО ПИСМО

Прочетох внимателно мнението на проф. Евгений Сачев, изказано в електронните медии, според което президента Румен Радев с обръщението си към народа от 4 февруари, в което заяви, че официално снема доверието си към правителството, е нанесъл удар на държавността и е поставил личните си отношения и семейни проблеми пред държавните дела.
Проф. Сачев е член на редакционната колегия на сп. Сигурност”- наш приятел и съмишленик в каузата на „БРОД за България“, която кауза, ценностно, изказването на президента покрива изцяло /това е едно признание за нас, което, дори и малко закъсняло, признавам че в голяма степен ме зарадва/.

Уважавам мнението на всеки независимо дали го споделям или не. Изненадан съм обаче, че проф. Сачев заема позиция, която е нелепа и коренно се различава от изразяваната многократно досега, включително на публични форуми от него подкрепа на политиката водена от президента Радев. Познавайки духа и нагласите на колегиума на Клуб „Сигурност”, редколегията и експертния съвет на сп.”Сигурност”и лично от мое име, изказвам дълбокото си несъгласие със становището на проф. Сачев /независимо от „прозаичните“ причини, които са го довели до това решение/, както и моята /нашата/ подкрепа на позицията на президента Радев, която е продиктувана единствено от тревогата му за настоящето развитие на страната и бъдещето на нашата Родина.

Дали е навременна, ефективна или непремерена не зная /времето ще покаже/, но е достойна и най- важното, светът чу истината за България и камбаната удари от високо, за призив към съвестта на нацията. Да потърсим БРОД за България.

6 февруари 2020 г.
проф. Бончо Асенов

 

на горе