(БЕЗ) НАМЕСА

Греховната любов към водата
БРОД за България - проф. Александър Трифонов за Нейно Величество Водата

Греховната любов към водата

13 Април 2020

Антоан дьо Сент Екзюпери гласи: „Не можеш да кажеш, че водата е необходима  за живота: тя е и самият живот.“

Времето е пясък, животът е вода, думата е вятър.
Внимателно с тези
съставки,
за да не се получи кал!

Дали вече сме смесили тези съставки? Дали вече не сме съгрешили, греховни ли сме? За да установим това, трябва да дефинираме какво е взаимодействието на тези компоненти, заложено от Създателя в нашия свят и в какво е нашият грях. И така:

Грях първи.

Времето е относителна величина, основно понятие във физиката и четвърто измерение в пространствено-времевия континиум в теорията на относителността.  Още през ІV в. Аврелий Августин (Aurelius Augustinus) или Августин Блажени започва да търси тълкуване на това понятие. “Прекрасно знам що е то време, докато не мисля за това, но щом се замисля – вече не знам какво е това време.” Когато изследваме свойствата на водата, спрямо кое време привързваме резултатите? В класическата (Нютоновата) механика, няма ограничения, които да възпрепятстват обръщането на времето. Това означава, че наред с всяко възможно движение, може да съществува и обратно във времето движение,  симетрично на движението напред във времето. Логично следва, че има паралелен свят. И тук възниква следният въпрос – как да се определя посоката на времето. Съгласно втория закон на термодинамиката - безпорядъкът (ентропията) с течение на времето само нараства. С други думи, това е така нареченият закон на Мърфи – събитията имат тенденцията да се развиват в лоша посока. Когато ние подлагаме вода на някакво въздействие, коя информация тя приема - от този или от паралелния свят, или от двата свята? На какво се дължи фактът, че при определени въздействия тя повишава енергийно-информационния си потенциал, а при други го понижава? Върху това влияе ли и времевият компонент на въздействието?
При опити с проф.Антонов за облъчване на водни проби с холограми се оказа, че пикът на енерго-информационния спектър се обръща на 1800, ако процесът продължи повече от 20 мин.  При електрошоково въздействие на вода, при повече от 10 минути обработка, водата забавя растежа и дори убива растителни проби.
Ние не пазим водата от въдействие, а след това негодуваме, че се разболяваме.

Грях втори

Водата е основната съставка на човешкото тяло. Тя заема близо 70-75  % от обeма му, като най-голямо е съдържанието на вода в мозъчните течности и кръвната плазма. Около 80% (74-90%) от мозъка е вода.
Мозъкът консумира енергия около 80 вата за час. За 24 часа той изразходва около 25% от енергията на тялото, която е приблизително 2 000 калории. Една четвърт от енергията на тялото преобразувана в работа са 80 вата. За сравнение един мощен компютърен процесор има сходна консумация – от 50 до 150 вата, но изчислителната мощност на мозъка е хиляди пъти по-голяма.
В будно състояние мозъкът произвежда между 10 и 23 вата енергия, това е достатъчно да захрани електрическа крушка.
Мозъкът е най-големият консуматор на енергия в тялото. Теглото му е около 2% от теглото на тялото, но консумира 20% от произведената от него енергия.
Всяка вода, която е подложена на някакво въздействие механично (напр. силово чрез дезинтегратор), електрошоково ( Ризван Хасанов/ Rizvan Hasanov), електромагнитно  в т.ч. чрез торсионни полета, изменя енергийния си потенциал, което може лесно да се установи чрез различни методи – радиостезия, метода на проф. Антонов и други. Следва въпросът – как тази привнесена енергия влияе на енергийния баланс на човешкия организъм, респ.- на неговото състояние и здраве. Все още няма отговор, което крие опасност.
Не трябва да се експериментира с водата, защото тя може да реагира отрицателно спрямо нас и от лекарство да се превърне във наш враг.

Грях трети

Кръвната плазма се състои от 90-92% вода, 8-10% органични вещества (главно белтъци) и 0,9-1% неорганични соли. В състава й влизат: електролити, глюкоза, микроелементи, липиди, белтъци, витамини, хормони, ензими, пигменти, разтворени газове и др. Плазмата е част от екстрацелуларната течност и обемът и съставът й са обект на сложна нервно-хуморална регулация.
Съдържанието на водата в различните тъкани и органи е различно: костите съдържат 22% вода, мускулите 76%.
Няма мозъчен център на мисълта, нито на паметта. И все пак ние мислим и си спомняме. В действителност, паметта е разпределена навсякъде в мозъка. В течение на живота ни, нашият опит оставя следи в изключително сложните мрежи, изградени от невроните. Следователно, е невъзможно е да бъде локализирана мисълта. Мисленето и съзнанието остават загадка за науката. Но може да се твърди, че те са свързани с цялостната дейност на кортекса и с взаимодействията му с останалите части на тялото.
Мозъкът няма рецептори за болка.
Мозъкът използва една четвърт (1/4) от кислорода в организма.
Информацията през нервната система тече с различна скорост в зависимост от типа неврони. Има неврони, които предават информацията с 0.5 м/сек. (метра в секунда), а има и такива - със 120 м/сек.
Средната ежедневна нужда от вода за организма е около 22,5 л. Това количество се набавя от следните три основни източника:
1) питейна вода - около 9 литра;
2) съдържаща се в храната вода - около 9 литра;
3) образуваща се при изгарянето на хранителните вещества в организма вода - около 3 литра.
Учените са установили, че молекулите на водата се групират и тези групи водни молекули са наречени клъстери. Най-малкият структурен елемент на клъстерите се състои от пет водни молекули, свързани помежду си с водородни връзки. Предполага се, че именно тези петмолекулни агрегати са своеобразният носител на паметта на водата и именно в тях, като на магнетофонна лента, водата записва всичко, което вижда, чувства и усеща. За нея е достатъчно само да се докосне до друго вещество, за да възприеме неговите свойства и да ги съхрани в своята памет.

Следва, че:
- водата съхранява информационното досие на всеки орган на човека и на човешкия организъм като цяло; Ако се научим да четем това досие ще можем да оптимизираме поведението си спрямо нашето здраве;
- водата приема, съхранява и трансформира информация, до която тя се докосва или такава, която й се подава, с която й се въздейства случайно или целенасочено.

През 1956 г. в секретна лаборатория на военен институт в Югоизточна Азия, занимаващ се с разработване и производство на средства за масово унищожение, се провежда съвещание, на което се обсъжда създаването на мощно биологично оръжие от ново поколение. Свойствата, които то, по мнение на учените, трябва да притежава, са предмет на продължителни дискусии. Неочаквано съвещанието прекъсва. Всички участници са закарани в болница със симптоми на силно хранително отравяне. Започва разследване, което стига до задънена улица – освен водата, намираща се в стъклени шишета на масите, учените не са консумирали нищо друго. Водата е изследвана, но в нея не са открити никакви вредни примеси – химичният й състав е Н2О. Така е написано и в доклада – причина за отравянето е обикновена вода.

Длъжни сме пред самите нас да намерим отговор на следните въпроси:
- има ли водата избираемост към информацията?
- каква част от информацията тя приема и съхранява?
- как въздейства информационно обработена вода на различни индивиди?
- връща ли водата в информационното пространство ненужна, излишна или прекалено голяма по обем информация, респ. по какви критерии става това?
- как тази информация въздейства на околната среда?  Възможно ли е да се допусне, че тайфуните, които се зараждат над водни пространства, са реакция на водата срещу замърсяването й от нас хората?

Търсейки начин, който най-силно да пречиства водата, д-р Емото Масару стига до откритието, че това е съчетание от две неща – любов и благодарност. Една мисъл на Антоан дьо Сент Екзюпери гласи: „Не можеш да кажеш, че водата е необходима  за живота: тя е и самият живот.“

Според свещеномъченик Иполит Римски Кой дар ни е толкова необходим, колкото водата?  Всичко (земно) от водата пие и се измива, и се очиства, и се оросява".

Нейно Величество Водата е достатъчно щедра и търпелива към човечеството, затова нека и ние - хората, й отдадем необходимото уважение и почит, за да не я предизвикаме срещу нас.

на горе