МЪДРОСТТА НА БЪЛГАРИЯ

Елипса във въздуха
Трагичният път на руското човеколюбие

Елипса във въздуха
Aвтор:  член-кор. проф, д-р Иван Гранитски

03 Февруари 2023

Часове преди да напусне тази печална земя, големият былгарски литературовед, meampoвед, литературен kрumuk, преводач (главно от унгарски и руски език), поет и изкуствовед проф. Чавдар Добрев остави своя последен земен труд с многозначителното заглавие „Елипса във въздуха".
Какво се крие зад това увлекателно метафорично заглавие?
Авторьт черпи вдъхновение за тази метафора от знаменитото есе на Ортега-и-Гасет за Достоевски и разширява неговия духовен периметьр до естетико-художесвената елипса на влиянието на руската литература върху световната литература. Moжe ga се kaжe, че тази книга е лебедовата песен на критика и негово своеобразно духовно завещание, доколкото съдържа проникновени и задъбочени размишления върху духа на класическата руска литература.
Естеmuko-критическият окуляр на автора е фокусиран главно кьм творчеството на Николай Гогол, Лев Толстой, Антон Чехов, Михаил Булгаков и Фьодор Достоевски.

на горе