МЪДРОСТТА НА БЪЛГАРИЯ

Славянската духовност културен код на българската национална идентичност
Новата книга на проф. Орлин Загоров

Славянската духовност културен код на българската национална идентичност

06 Юни 2019

За България откъсването от славянската и православната култура и духовност означава нейното етнокултурно обезличаване.

България има нужда да остане в лоното на хуманистичната цивилизация на просветения разум. Това е цивилизация на братското единение на нациите, всяка от които съхранява неповторимостта на своята културна самобитност, вграждайки се в многообразния свят на европейския дух.

Тласкането на България към духовна орбита с цел да бъде приобщена към цивилизационен избор, подчинен на чужди на българските национални интереси, би имало пагубни последици.

Ако българската цивилизация постоянно се люшка между две цивилизации и поради това не може да постигне устойчиво равновесие на духа, за да придобие трайна представа за реалните си интереси, ценности и идеали, сиреч за своята национална идеология и културна идентичност, това е доказателство, че нейното оцеляване е застрашено. Съществена причина за това е и неосмислената адекватно истина, че Русия е вградена в българското светоусещане като предпоставка за обща духовна опора на нацията.

на горе