МЪДРОСТТА НА БЪЛГАРИЯ

Бай Вуто Нанов
100 годишният БРОД за България

Бай Вуто Нанов

09 Юни 2020

Достатъчно е само да го погледнеш…

Фактът за 100-годишнината му те стъписва, не само поради преклонната многозначителност на юбилея… в теб гледат проницателните и добри очи на съученика ти от класовете, на приятеля от детството, на учителя, който сложи ръка на рамото ти.., на закрилника.., който те спаси.., на командира, който застана пред теб и когато стреляха.., на баща си очите позна, когато се радваха и мъдрецадругар, и дядо ти те погали от тях и светна в душата ти…

Век знаеха тези достойни очи на Бай Вуто Нанов, а ние със сина му смирени, побелели и слисани го гледахме с обич – усмихнати…

- Боже, Ники, колко сме мънички – промълвих безмълвен сякаш в мислите..!!!

А Гугъл и вирусът страшен изскърцаха със зъби в непознато усилие.

Канети кимна доволен, че Господ и Времето още пазят за тези сегашните нещо Божествено.

Когато на Русе дарявахме монумента – величествен и се стекоха хората, Елиас Канети – нобелистът световен – съгражданин техен да пипнат гранитен и истински… Вуто Нанов, горд със сина си и мен, каза: „ Знаех Канети, той с десетина-дванадесет години бе по-голям от мен…“

Днес, в камък – огрян в светлина, Канети – мъдрецът от едната страна, от другата, твърд като скала жив паметник, с живи очи, мъдър – нашият столетник стои…

Устои и вяра, другари добри – БРОД за България, от сега и преди.
Колко е хубаво тези очи, с тези на внуците в ранни зори заедно да гледат към бъдните дни.

на горе