МЪДРОСТТА НА БЪЛГАРИЯ

Отиде си Любо Шопов
Ще пазим паметта ти

Отиде си Любо Шопов

13 Ноември 2020

Сбогом, бате Любо!
Благодаря ти, че беше до нас!

Любомир Шопов е универсален код за България.
Синоним за държава, суверенитет и достойнство.
Съвкупност, олицетворяваща националната ни цялост:
Родолюбец, Рицар на Честта, Дипломат.
Пример за синовете ни и чест за България!
Един от последните мохикани – носител на националната памет
и БРОД за приемствеността.

Сбогом, бате Любо!
Благодаря ти, че беше до нас!
Дано си на място, което повече те заслужава.
Ще пазим паметта ти...

Поклон!

на горе