ВРЕМЕ Е...aqmn->name

От какво се нуждаем?


18 Август 2017

Не винаги това, което искаме, е това, от което имаме нужда.

„Планетата не се нуждае от голям брой „успешни хора“.

Планетата се нуждае от миротворци, лечители, реставратори, разказвачи и обичащи всички видове.

Тя се нуждае от хора, с които да се живее добре. Планетата се нуждае от хора с морал, които са готови да се борят, за да направят света по-безопасен и хуманен.

А тези качества са твърде далеч от „успеха“, както е дефиниран в нашето общество“.

 

Далай Лама