КАУЗИ И ИДЕИ

Отворено писмо - призив

Отворено писмо - призив

03 Септември 2022

До Народните представители на  48-мо Народно събрание

Президента на Република България

Министър-председателя и кабинета на служебното правителство

Уважаеми господа,
Днес светът е в сложна взривоопасна обстановка, изпълнена с угроза от мащабна война с много рискове, включително използване на ядрено оръжие – тактическо и стратегическо. В същото това време надигналите се кризисни вълни – енергийна, инфлационна, дългова и прочее, заливат света и най-вече Европа. В тази ситуация особено тревожно е положението в нашата Родина, в която върху тежката социо-демографска катастрофа се наслагват всичките гореспоменати застрашителни явления.

 

Несъмнено в такива заплашителни обстоятелства решаващо условие за най-малко намаляване  за  превенция  и  ограничаване  на вредите от връхлитащите беди са разумните държавнически решения и мъдра политика.
За съжаление в следизборната обстановка наблюдаваме сред влезлите в Народното събрание представители на различните партии липса на именно такова държавническо отговорно отношение. Още преди започването на  работата  на  48-то  Народно  събрание се оформя блок на „партии на войната“.  Става дума преди всичко   за редица близки по своя дух непремерени  изказвания на  лидери  и видни фигури на някои политически партии, в които те заявяват, че са готови да включат Отечеството ни във военния конфликт в Украйна. Всичко това е съпроводено с абсолютна неадекватна за страната-майка на Славяно-православната Кирилска цивилизация

– България, както и предвид вековните ни връзки с Руския свят, русофобска терминология.

Следва ясно да се разбере, че подобен враждебен дискурс, провеждан както от значими партийни формации, така и от водещи средства за масова информация, въздейства по един крайно негативен начин върху немалка част от българското общество, което не споделя такова  недоброжелателно  политическо  поведение. Това е курс, който задълбочава процеса на разпокъсване и на без това разделеното българско общество, тласка го постепенно в положението в руслото на „Студена гражданска война“. Нещо, което е най-малко желано в тежката и сложна обстановка, в която се намираме.

Затова ние призоваваме всички Вас, като изхождате преди всичко от дългосрочния национален интерес, да проявите отговорно държавническо поведение като създадете приемлива за всички кръгове и слоеве на българския народ добросърдечна обществена атмосфера..!

Но най-вече нашият призив е да се възприеме Общобългарската платформа „България – Зона на мира, България – Брод за мир“. Същата предполага, че нашето Отечество се обявява за зона, от която няма да се предприемат враждебни действия от какъвто и да е характер, както и няма да се разрешава нейната сухопътна, морска и въздушна територия да бъде източник на такива по отношение на военния конфликт между НАТО и Руската федерация.

От България да се чуе зов за диалог по всички проблеми, създаващи напрежение и военна угроза. Нашата столица София – „Градът на мъдростта“, да се предложи като място, където да се започне разговор за прекратяване на въоръжените действия.

В този смисъл България да стане Брод за мир. В свят, застрашен от голяма война и все повече смърт, нашата Родина да издигне призив за мир и живот!
Да живее България!!!
 

ПРИЗОВАВАМЕ ВИ Г-Н ПРЕЗИДЕНТ, ДА ОГЛАВИТЕ ИНИЦИАТИВА И ДА

ПАТРОНИРАТЕ ОБЩОНАЦИОНАЛЕН ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ „БЪЛГАРИЯ – БРОД ЗА МИР“ В ДВА ОТДЕЛНИ ТЕМАТИЧНИ ЦИКЛИ: „ПРАВОСЛАВИЕ И МИР“ И

„ГЕНЕРАЛИ ПРОТИВ ВОЙНАТА“!

ПРИЗОВАВАМЕ ВСИЧКИ БЪЛГАРИ, ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И НПО – ИЗВЪН СВОИТЕ ИДЕОЛОГИЧЕСКИ И КОМЕРСИАЛНИ ПРИСТРАСТИЯ, ПО СЪВЕСТ И В ИМЕТО НА МИРНА И ДОСТОЙНА БЪЛГАРИЯ, ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В ТАЗИ ИНИЦИАТИВА..!

ПРИЗОВАВАМЕ БЪЛГАРСКАТА ПОЛИТИЧЕСКА КЛАСА ДА ПОТЪРСИ ВИСОКИТЕ ЦЕННОСТНИ И ЛИДЕРСКИ КРИТЕРИИ, КАТО РАБОТИ „ЗА БЪЛГАРИЯ“ И СЪЗДАДЕ ПРЕДПОСТАВКИ, РОДИНАТА НИ ДА БЪДЕ ТАКА ЕСТЕСТВЕНИЯ ЦИВИЛИЗАЦИОНЕН, КУЛТУРЕН И ДИПЛОМАТИЧЕСКИ БРОД И ПОСРЕДНИК ЗА ДИАЛОГА ЕВРОПА – РУСИЯ..!

Българския Национален съвет за мир
Проф. Нако Стефанов

БРОД за България
Лазар Мурджев

Антифашистки форум-България
Проф. Минчo Минчев

„Ляв поглед“
Д-р Румен Петков

Сдружение „Справедлива България“
Бригаден генерал Димитър Шивиков

на горе