КАУЗИ И ИДЕИ

Обръщение на родолюбиви български граждани към Русия и руския народ
Призив за Възраждане на Отечеството

Обръщение на родолюбиви български граждани към Русия и руския народ

29 Март 2021

Изразяваме нашата твърда воля да се борим срещу превръщането на територията на България във военна геополитическа зона и в платформа за враждебни действия срещу Русия.

В съвременната сложна и пълна с напрежение обстановка, когато Западът открито поведе т.нар. „хибридна война“ срещу Руската федерация, за съжаление, определени кръгове и управленски среди в България активно се включиха във враждебната кампания срещу Русия и руския народ. Значима част от това срамно за българското име участие са поредицата от т.нар. „шпионски скандали“, подготвящи целенасочено общественото мнение да „преглътне“ предстоящото превръщане на страната ни в прифронтова държава. Всички тези действия на гореспоменатите кръгове и среди определено оказват силно негативно въздействие върху исторически добросърдечните цивилизационни връзки между нашите две страни, хвърлят мрачна сянка върху отношенията между българския и руския народи и застрашават гражданския мир и мирът на Балканите и акваторията на Черно море.
Ние, родолюбиви български граждани, дълбоко разтревожени от вредната за Отечеството посока към която водят нашата Родина – към конфликти и сблъсъци с Великата сила на Славяно-Православната Кирилска Цивилизация – Русия, верни на своя дълг към историята и дългосрочните национални интереси на Отечеството ни, с упование в нашата православна Вяра, се обръщаме с призив към ПП „Възраждане на Отечеството“ и всички родолюбиви политически и граждански субекти за изготвяне на НАЦИОНАЛНО ГРАЖДАНСКО ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ РУСИЯ И РУСКИЯ НАРОД.
От името на немалка част от нашите български съграждани ние поднасяме своето извинение за тази неблаговидна роля, която е заставена да играе страната ни, както от част от управленски среди у нас, така и от „загрижени“ западни кръгове. От своя страна изразяваме нашата твърда воля да се борим срещу превръщането на територията на България във военна геополитическа зона и в платформа за враждебни действия срещу Русия.

Ние сме за:
Превръщане на Родината ни в зона на мира;

  • В българската столица - София – града на мъдростта, да се започнат разговори за това как да не се допусне разделение на Европа през ХХI век и да се установи климат на добросъседството и сътрудничество;
  •  Да се възродят дружеските и братските отношения между двете наши страни и народи!

 ПП „Възраждане на Отечеството“, като единствена алтернатива на застоя, да официализира тази национална нагласа. Изготвеното Обръщение да се публикува на сайтовете и в социалните мрежи, където да бъде подкрепено от родолюбиви граждани от цялата страна. Подписката да се приложи към Обръщението и репресираният председател на „ВОТ“ Николай Малинов да го внесе официално на Руската страна.

 

БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА МИР 
проф. Нако Стефанов
БРОД ЗА БЪЛГАРИЯ
Лазар Мурджев

на горе