КАУЗИ И ИДЕИ

Стратегия за социо-демографско възраждане на България
Ако искаме да има бъдеще за България

Стратегия за социо-демографско възраждане на България
Снимка: ©Димитър Мурджев
29 Септември 2021

Ние призоваваме да не си затваряме очите пред страшната опасност и активирайки интелектуална мощ, държавническа воля и народностно съзнание незабавно да се започне формирането, а след като то завърши и привеждането в действие на Общонационална всеобхватна дългосрочна стратегия за социо-демографско възраждане на България.

ПРИЗИВ-ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ БЪЛГАРСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ, ПРЕЗИДЕНТ И ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ
За незабавно формиране и привеждане в действие на Общонационална всеобхватна дългосрочна стратегия за социо-демографско възраждане на България

„ЗАГУБИМ ЛИ БЪЛГАРИЯ, ЗАГУБИЛИ СМЕ ВСИЧКО!“
Николай Хайтов

През последните малко повече от 30 години нашата Родина изпадна в демографска криза. Същата постепенно се ускори и от втората половина на 90-те години на ХХ век се трансформира в задълбочаваща се до днес тежка социо-демографска катастрофа. Казано с други думи за последните три десетилетия демографската динамика у нас от криза, т.е. от задаваща се опасност, се преобразува в тежък срив на народонаселението на България, т.е. осъществи се катастрофа...

Наблюдаваната днес в Татковината ни социо-демографска катастрофа се характеризира с намаляваща се раждаемост, високо ниво на ранна смъртност, застаряващо население, ускоряваща се имиграция, влошаващ се здравен статус, спадане на броя на жените във фертилна възраст, съответно всичко това има като резултат крайно отрицателен естествен прираст. Наред с това се сблъскваме с понижаване на интелектуалното равнище, загуба на професионална компетентност, ширещо се опростачване, размиване на гордостта от това да си българин и/или български гражданин и т.н., и т.н. И в крайна сметка ставаме свидетели на уникално в световната история без война и природни бедствия за къс срок рязко съкращаване на броя на населението на нашето Отечество с над ¼. Загубата на толкова много хора за толкова кратко време напълно попада под определението за геноцид на приетата на 9 декември 1948 г. от ООН „Конвенция за предотвратяване и наказване на престъплението геноцид“. Съгласно това определение ставащото у нас се характеризира като „…действия, извършени с намерение да бъде унищожена изцяло или отчасти една национална, етническа, расова или религиозна група…“

За най-голямо съжаление години наред тази социо-демографската ситуация се неглижира, пренебрегва, подценява, омаловажава и замълчава от институциите, политиците, средствата за масова информация и прочее, и прочее… Но ако тази геноцидна тенденция продължи, социо-демографската катастрофа ще прерасне в процес на демографски разпад, когато и да се иска нещо да се направи ще бъде късно и невъзможно. И колкото и ужасно да звучи, но ако нещата продължат така, както вървят досега, точката на бифуркация, т.е. на момента на  преход към новото качествено състояние - разпада, съвсем няма да е толкова далеч в бъдещето. А това означава, че България и българите ще влязат в Червената книга на изчезналите държави и народи още до средата на този век.

Ето защо ние призоваваме да не си затваряме очите пред страшната опасност и активирайки интелектуална мощ, държавническа воля и народностно съзнание незабавно да се започне формирането, а след като то завърши и привеждането в действие на Общонационална всеобхватна дългосрочна стратегия за социо-демографско възраждане на България. Тази стратегия следва да отчете причините и причинната верига за социо-демографската трагедия на нашата Родина, да набележи факторите и условията, необходимите действия и средства, да систематизира време, етапи и структури за социо-демографското възраждане на народа български. От името на организациите, указани по-долу, които излизат с този призив-обръщение, заявяваме, че сме готови в максимална степен да подпомогнем формирането на стратегията, използвайки нашия немалък експертен потенциал.

 Общонационалната всеобхватна дългосрочна стратегия за социо-демографско възраждане на България няма алтернатива ако искаме да има бъдеще за България, да ги има нашите деца, внуци и правнуци. Защото „Загубим ли България, загубили сме всичко“!!!

 

За „Брод за България“:
Лазар Мурджев

За Български Национален съвет за мир:
проф. Нако Стефанов

За движение „Русофили“:
Николай Малинов

на горе