КАУЗИ И ИДЕИ

Декларация
На Върховния комитет на Съюза на тракийските дружества в България огласена пред Националното шествие на СТДБ на 16 април 2016 г.

Декларация

07 Юни 2016

„България е изправена пред нарастващи рискове! Не бягайте от отговорност! Решете проблемите на тракийските българи!” 

ДО

Г-Н РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ

ПРЕЗИДЕНТ

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО

Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

ДО

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Фактите на историята и отношението към тях са най-справедливите и трайни ориентири за степента на държавност в една или друга страна. Дълги години отнасяме до всички държавни институции наши декларации и обръщения   и очакваме от Вас решение на Тракийския въпрос. До ден днешен - с малки изключения, които не са довели до нова държавна позиция в полза на пострадалите бежанци от Тракия и Мала Азия и техните потомци, не срещаме нужното разбиране и подкрепа! Не виждаме действия по този жизнено важен за нас въпрос - кауза в името на историческата справедливост, международното право, в името на паметта и защитата на незаконното и насилствено етническо прочистване и заграбено имущество на стотиците хиляди наши предци – тракийски българи.

Българската държава не отбеляза по подобаващ начин геноцида на над 60 000 български жени, деца и мъже във връзка със 100 годишнината от тяхното избиване през 1913 г. от редовни бойни части на турската армия. Не "забеляза" и насилственото прогонване на близо 280 000 българи от официално притежаваните им според законите на Османската империя частни земи. Пренебрегва факта, че са  заграбени от прогонените от тях над три милиона и петстотин хиляди декара, благодарение на които съседна Турция днес се представя за европейска държава. Липсата на реакция пренебрегва фактите на унищожените десетките църкви, училища, за хилядите обезчестени девойки, продадените в робство деца. Многократно сме ви информирали, че в периода 1913-1925 г. близо половин милионното българско население в Тракия и Мала Азия насилствено или чрез икономически натиск е прогонено от родните си места, принудено да изостави собствените си имоти - без справедливо обезщетение. Повече от сто години те се ползват незаконно от турската държава! Това са тежки нерешени проблеми между Република България и Република Турция, хвърлящи сянка над нашите отношения, независимо от приказките за „приятелство” и „добросъседство”!

Именно затова настояваме българското правителство да постави много по-остро пред турската страна въпросът за имуществените права на тракийските българи и да не оставя тези проблеми да бъдат хвърлени на забвение в някаква „хуманитарна” кошница. Решаването на тези въпроси би следвало да бъде едно от нашите условия за еврочленството на Турция и българското правителство би следвало да търси повече европейска солидарност от останалите страни членки.

Не приемаме използването на двойното гражданство от страна на турското правителство като инструмент за намеса във вътрешните проблеми на страната. Добре е известно, че в Турция не се признава двойното гражданство, би следвало на реципрочни начала българското правителство също да отмени двойното гражданство по отношение на република Турция!

Настояваме остро за спиране на настъплението на неоосманизма в България, на опитите чрез ислямизация на ромските общности и нова ислямизация на преди това секуларизираните българомохамедани те да бъдат турцизирани! Надяваме се държавните институции най-после да реагират на създаването на нови етнически турски партии, които се опитват да използват българските турци като маши на чужди и интереси и работят за обособяването и противопоставянето на  българските турци и мюсюлмани от българския народ!

Прекратете финансирането и ислямизацията на българското население от външни сили, каквото наблюдаваме на много места в страната. Пълзящата ислямизация на Родопите е опасна за България! Нещо повече, зад тези опити може да стоят радикални форми на исляма, което застрашава и цяла Европа.

Спрете неоосманисткото пренаписване на българската история и особено на периода на геноцид и прогонване на тракийските българи!

Смятаме за поругаване на паметта на половин милион българи това, че българският парламент и правителство мълчат за истината за геноцида, етническото прочистване и грабежът извършен спрямо тракийските българи!  

България е изправена пред нарастващи рискове! Не бягайте от отговорност! Решете проблемите на тракийските българи! Очакваме политическо отговорна позиция и решение, която  не противоречи на нашите ангажименти към Европейския съюз. Противопоставете се на външните попълзновения и намеса в живота на страната ни!

Приемете нашето мълчаливо шествие и настоящата декларация като израз за твърда решимост да се борим за правата и интересите на над един милион български граждани - потомци на бежанци от Тракия и Мала Азия за просперитета и единството на България!

16 април 2016, Върховен комитет на СТДБ  
Красимир Премянов, председател на СТДБ 

на горе