КАУЗИ И ИДЕИ

По българската земя все по-силно се чуват антибългарските барабанчици
Обръщение

По българската земя все по-силно се чуват антибългарските барабанчици

02 Юли 2023

ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ГРАЖДАНИТЕ НА БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД ЕСКАЛАЦИЯТА НА ПРОЦЕСА НА ВЪВЛИЧАНЕ НА НАШАТА РОДИНА ВЪВ ВОЕННИЯ КОНФЛИКТ НА ЧУЖДА ЗЕМЯ

Скъпи сестри и братя,

По българската земя все по-силно се чуват антибългарските барабанчици на войната. Бившият генерален секретар на НАТО Андерс Фог Расмусен заявява за възможността т.нар. „Коалиция на желаещите“ от държави в Източна Европа, включително България, да вземат участие във военния конфликт на украинска земя. Министърът на отбраната Т. Тагарев агресивно говори вече не само за предоставяне на военнотехническа и логистична помощ на Украйна, но и за създаване на международна дивизионна група и дивизионен щаб на наша територия. Това свидетелства за постепенна, но неотклонна ескалация на процеса на въвличане на Отечеството ни в жесток геополитически сблъсък с възможно най-трагични последствия за съществуването на България и българския народ.

На фона на тези натрапени опасни процеси, се чуват публични призиви и се създават зловещи нагласи за "Български Майдан". „Умните и красиви антибългарска сили“ всъщност призовават за Гражданска война. Правителството, начело с академик Денков, видно е - съчувства мълчаливо на това отвратителнопредизвикателство.

В тази връзка не може да не подкрепим и да не приветстваме трезвите и разумни думи на Президента на Р България, генерал Р. Радев и неговата позиция за необходимостта, нашата Родина да се въздържа от всякакъв вид участие в гореспоменатия конфликт, кактоитвърдението му, че "всяка военна помощ за Украйна, пречи на България..!"

Предвид казаното дотук ние се обръщаме към всички български граждани с призив:

Ясно да заявят своето отношение за неучастие на България в чужда нам война, както и да не бъде въвличана Родината ни в каквито и да било военни авантюри от партиите и силите на войната у нас!

Вярваме, че мнозинството от българския народ желае и подкрепя Отечеството ни да бъде:

  1. България -Зона на мира;

  2. БРОД за Мир;

  3. Да издигнем Българското Православно Знаме на Мира!

Да живее мирна България!!!

За Български Национален съвет за мир: Проф. Нако Стефанов 

За Брод за България: Лазар Мурджев

За Обществения инициативен съвет „Войни за мир“: 

Генерал-полковник о.з. Цветан Тотомиров

За "Ляв Поглед": Д-р Румен Петков

За „Справедлива България“: Иван Павлов

За Обществен съвет за Мир: Проф. Ваня Добрева

Антифашистки форум – България: Проф. Минчо Минчев

на горе