КАУЗИ И ИДЕИ

Децата на България
Кауза за защита на децата и техните майки и бащи – и за бъдещето на България

Децата на България

07 Декември 2015

Демографски срив, проблемите с инвитро, здравето на децата, храната им, насилието срещу деца, изчезналите деца, унижаването на майките – това са различните проявления на една посока, в която вървим: размиването на България.
Доц. Мюмюн Тахир:

"Картината на демографската ситуация на страната ни  е: ниска раждаемост, висока смъртност и засилена миграция, със съответните сенки и полусенки. А и прогнозите за бъдещото на българската нация са песимистични. Поради това не изненадва обстоятелството, че социолози, политолози, математици и пр. периодично рисуват демографски апокалипсис на държавата ни, която все още няма адекватна политика и поведение за решаване на тези жизненоважни проблеми."

До 2050 г. се очаква един на всеки трима българи да бъде по-възрастен от 65 години и само един на всеки двама да е годен за трудова дейност. Средната възраст на населението в България е нараснала от 30,3 години през 1960 г. на 43 през 2013 г. Прогресиращото застаряване на българската нация я поставя по този показател на трето място в ЕС – след германците и италианците. По бързия темп на на стареене обаче България няма конкуренция не само в Европа, а и в целия свят, сочат данни на Фонда на населението при ООН.
Експертите прогнозират, че до 2050 г. трудовите ресурси на страната се очаква да намалеят с около 40 на сто. За да се спре потъването на българския трудов пазар и срива на пенсионната система, е необходимо да се обърне посоката на миграцията. България трябва да успее да задържи своите млади хора и дори да привлече работна сила отвън. По данни на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), вследствие на емиграцията от началото на 90-те години населението на България е намяляло с 6 на сто и се е стигнало до 10% спад в броя на икономически активното население.
Единственият изход са синхронни усилия на политици, държавна администрация, осигурителна система и бизнеса под постоянния натиск на широки кръгове от обществото и научната общност под мотото: Да спасим децата на България. Усилия в посока:

  • икономическо насърчаване на раждаемостта и отглеждането на деца,
    защита на децата, майките и семейството от престъпни фактори и решения (трафик на хора, насилие, търговия с органи, детска порнография и проституция)
  • достъпно и качествено детско и майчино здравеопазване,
  • широко общо образование,
  • привлекателен и устойчив трудов пазар за младите хора.

на горе