КАУЗИ И ИДЕИ

КООСО яхва „позабравената“ кауза Брод за България
Чрез единение по пътя към сигурност и независимост

КООСО яхва „позабравената“ кауза Брод за България

08 Септември 2017

„Философията на промяната ляга на два кита – единение на запасното войнство по линията на общи цели и обединение на военно-патриотичните съюзи.“

На 8 септември в пресклуба на БТА Конфедерацията на обществените организации от сигурността и отбраната /КООСО/ даде пресконференция на тема „Експертен анализ на състоянието на отбраната и пътища за единението на военно-патриотичните съюзи и организации на запасното войнство“.

Говорители на конференцията бяха полковник от резерва Иван Иванов – председател на КООСО, генерал-майор от запаса д-р Стоимен Стоименов, Лазар Мурджев – председател на Брод за България, генерал-лейтенант от резерва Кирил Цветков – началник на Главния щаб на Сухопътните войски на България, полковник от запаса Цанко Цанков – председател на Сдружение на офицерите от резерва и запаса клуб 199. Сред присъстващите бяха младши лейтенант от запаса Петър Велчев – председател на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите, генерал-лейтенант от запаса Стоян Топалов – председател на СОСЗР, полковник от резерва Ангел Тюфекчиев – председател на Военния Съюз, представители на медии и др.

Полк. Иванов представи основни документи на организацията – Визията за възстановяване на способностите и развитието на отбраната на въоръжениете сили, която предоставя анализ и пътища за преодоляване на проблемите в сектора; Визията за единение на военно-патриотичните съюзи, разработена от ген. Стоименов; разработен план за социалната политика, която според Конфедерацията трябва да се следва в Министерството на отбраната. В изказването си той акцентира върху предложенията на КООСО за изменения в Закона за резерва и в Закона за въоръжените сили; върху веруюто, че КООСО трябва да е партньор на Министертството на отбраната, което, от своя страна, се нуждае от стратегически преглед на отбраната. Той трябва да включва преглед на нормативната база, на въоръжението и техниката в българската армия, на тази база да се изготвят инвестиционни проекти и план за модернизация, които да се внесат в Народното събрание и да се търси политически консенсус. Той бе категоричен, че в сектора отбрана не трябва да има политизация.

Ген.-майор Стоименов, бивш председател на КООСО и ръководител на една от съставните организации на Конфедерацията – Център за изследване на асиметричните рискове и заплахи за сигурността в Югоизточна Европа и Черноморския регион, изложи мотивите за създаването на Визията за единение и обединение на военно-патриотичните съюзи, за чиято кауза КООСО се застъпва и води последователна политика. По инициатива на малка група офицери от КООСО и Клуб „Сигурност“ се формира обществен форум за единение Брод за България, с участието на представители на всички военно-патриотични организации, дипломати, представители на службите и др. Брод за България провежда ежегодно своя национален форум. През  юни 2015 г. първият от тях събира представители на научната и експертна общност, на българското офицерство и на православното духовно войнство в БАН, под патронажа на тогавашния вицепрезидент Маргарита Попова и тогавашния председател на БАН акад. Воденичаров. Под надслов „Съмишленици за единение“, първият форум на Брод за България издига духовното единение на нацията в своя и национална кауза.

Според ген. Стоименов философията на промяната ляга на два кита – единение на запасното войнство по общи цели и обединение на военно-патриотичните съюзи. Той групира спънките за успешното осъществяване на каузата около спора за лидерството и създаването на нови организации, които да задоволяват определени потребности на своите членове.

През април тази година, генерал Стоименов изложи пред клуб „Сигурност“ и Брод за България Визията за единение и обединение на военнопатриотичните съюзи.
Някой си е дал сметка, че единението на българското войнство е единственият възможен формат за успех.

Репортаж на Габриела Табакова

на горе