КАУЗИ И ИДЕИ

Декларация - БРОД за България
За бъдещето на Родината

Декларация - БРОД за България

09 Октомври 2018

Инициаторите и учредителите на Обществения форум за единение „БРОД за България“, положиха началото на организирана гражданска инициатива за единение на духа и вярата на българските граждани във възможното добро за нацията.

Декларация

На 28 септември, в деня на 100 годишнината от началото на Гражданската война в България, Президентът и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили – генерал Румен Радев, отправи Обръщение към българския народ и го призова за национално помирение и единение.

Вече век, тази гражданска война изсмуква живителните сокове на нацията и задържа просперитета на страната. Нито демокрацията, нито европейската и евроатлантическата интеграция укротиха страстите и помогнаха за преодоляване на конфронтацията и противопоставянето в обществото. Напротив! Българската нация е разединена и противопоставена целево, подстрекавана към реванш и непримиримост. Няма покаяние за братоубийствата, липсва усилие и политическа воля за национално помирение и единение.

Разединената и подложена на изпитания от разкола и противоборствата нация, не е в състояние да осигури траен растеж и догонващо развитие, качествен жизнен статут и перспектива за благоденствие на страната. Българската нация се топи и по прогнози е застрашена от изчезване в обозримо бъдеще. В повече от 25% от регионите на страната, етническите българи са вече малцинство. Към 2050 година, ако се запази сегашната тенденция, българите ще останат малцинство в своята държава. Българските села и градове се обезлюдяват. Над 600 села за годините на прехода вече са заличени от картата на България. За последните тридесет години над два милиона български граждани потърсиха спасение в чужбина. Изправени сме пред реална демографска катастрофа, която руши устоите на държавността.

България е най- бедната страна в Европейския съюз. Тя е лидер по оглавяване на негативните класации в социално-икономическото развитие на страните от общността.

Целево и последователно секторът за сигурност и отбрана е доведен до срив. Българската армия не е в състояние да изпълни конституционния си дълг по гарантиране на суверенитета, сигурността и независимостта на страната и по защитата на нейната териториална цялост. Широкопредставително, международно изследване на Галъб показва, че 47% от българските граждани не биха се сражавали за Родината. Само 25% от изследваните са изразили такава готовност. Националните служби за сигурност са обезкръвени и обслужват статуквото.

Тази тревожна картина и задълбочаващите се негативни тенденции в области като доходи, демография, здравеопазване и образование са сериозно предизвикателство пред гражданската съвест. Липсата на справедливост е болезнена. Разпадът на държавността, духовната и морална мизерия на българското общество налагат стремежа на хората към кардинални промени. Протестните действия стават ежедневие. Раждат се национални градивни инициативи. Предлагат се визии и перспективни идеи за възход на страната и за ново възраждане на българската нация.

В отговор на назрелия гняв и устрем на българите, изразен във въжделенията за възраждане и единение, президентът Радев, олицетворяващ по Конституция единството на нацията, като държавник и офицер положил клетва да служи вярно на своя народ и Родина, със своето Обръщение удари камбаната на тревога, призова родолюбивото гражданство за помирение и единение около национални идеи, интереси и приоритети свързани с изграждането на сигурна и просперираща България. Трудна и много проблемна задача, но достоен и предизвикателен път за нацията, БРОД за устои и национално спасение.

Най- сложен си остава въпросът за постигане на помирение между наследниците на предпоставените от историческата даденост съдби.

Общественият форум за единение „БРОД за България“ застава зад Обръщението на държавния глава за помирение и единение на нацията. Това е национална кауза, която има нашата подкрепа. На нея вече години наред посвещаваме много усилия и творчески търсения. Преди четири години каузата за единение на нацията роди нашия Форум като обществена изява на научната и професионални общности, българското офицерство и родолюбиви българи. Учени, интелектуалци, общественици, дипломати, генерали и офицери, бивши служители от сектора за сигурност и съмишленици, учредихме този Обществен форум като свободна, непартийна трибуна за дискусии по жизнено важните въпроси за единението на българското офицерство и нацията като цяло. Ангажирахме се с изработването на визии и политики в областта на духовността, образованието, отбраната и сигурността на страната. За този период проведохме седем национални форума. „БРОД за България“ се превърна в зона за каузи и идеи, които днес станаха водещи за дневния ред на обществото. Разработихме и предложихме Визия за единение на нацията и механизъм на действия за последователната ѝ реализация. Лансирахме идеята за създаване към президентската институция на обществено-държавен орган по въпросите на единението на нацията. Натрупахме опит, наложихме дискусията и навлязохме в дълбочина на тази проблематика.

Инициаторите и учредителите на Обществения форум за единение „БРОД за България“, положиха началото на организирана гражданска инициатива за единение на духа и вярата на българските граждани във възможното добро за нацията с ясното съзнание, че успеха на това дело е възможен само с общи действия на гражданския и неправителствения сектор, начело с интелектуалния елит, бизнеса и привличане активното участие на институциите и публичните власти.

Декларираме нашата готовност да участваме в подготовката и провеждането на Събора за единение на 20 октомври.

Подкрепяме призива празникът шести септември Ден на Съединението на България, да се чества и като Ден на Единението на нацията.

Показателен ще бъде фактът на единение между близки, сродни, браншови и родствени по произход и цели организации и сдружения. В тази връзка, апелираме сдружения, фондации, инициативни комитети и другите структури на гражданското общество, ангажирани с каузата за национално помирение и единение, първо да се единят помежду си и след това с общи усилия да търсят БРОД към единение на нацията. Предлагаме структурите на гражданското общество, съпричастни и прегърнали тази кауза, да се обединят в непартийна коалиция, която под патронажа на Президента, да работи за разгръщане на национално движение „За бъдещето на Родината“, за помирение и единение на българския народ в името на спасението, сигурността и просперитета на Отечеството.

Призоваваме интелектуалци и общественици, научната общност, военно-родолюбивите съюзи и организации, бизнеса да заемат активна гражданска позиция, да вложат своята енергия, знания, умения и талант за единение на нацията.

Изразяваме увереност, че националните институции и публични власти ще проявят нужната съпричастност, държавнически подход и политическа воля и в рамките на своите компетенции ще подпомагат, насърчават и участват в разгръщане на националното движение за помирение и единение на българската нация.

Нека мъдростта победи ожесточението, а националната съвест възтържествува над жаждата за мъст и реванш! В единението е нашата сила!


 

Обществен форум за единение
„БРОД за България“
01. 10. 2018 г.


 

Обръщение на държавния глава Румен Радев към народа

 

Скъпи сънародници,

На 29 септември 1918г. разбунтувалите се фронтоваци се сблъскват с проправителствените части край Владая и Княжево. Едните са отстоявали България по фронтовете на Първата световна война и са въстанали с искане за справедлива република. Другите влизат в бой с убеждението, че бранят българската държавност от войнишки метеж. И от двете страни вярват, че жертват живота си за Родината. Бунтът е удавен в кръв. Това е датата на големия български разкол, от който ни делят точно сто години. В разни епохи той ще противопоставя републиканци и монархисти, граждани и селяни, леви и десни. Ще отнеме живота на десетки хиляди българи. Ще съсипе много съдби. Общонародните цели на Възраждането ни донасят свобода, Съединение и възход. Разколът слага край на тази епоха и ще бъде белязан от братоубийства, терор и пилеене на национална енергия. Великите идеали ще бъдат погребани под безизходни спорове. Те определят и съвременния ни политически дебат, в който партийни, лобистки и индивидуални облаги закриват хоризонта на националния интерес.

Група общественици се обърнаха към мен с инициатива за национално единение. Убеден съм, че милиони българи съзнават необходимостта от него. Съзнават, че историята не бива да слугува на политиката. Че наследените обществени разломи трябва да се преодоляват, а не да бъдат употребявани за злободневен политически бизнес. Че ожесточението от миналото, минира пътя към бъдещето.

Наивно е да очакваме, че стогодишният разкол ще приключи днес или скоро. Че ще завърши с победа на някоя от страните на сто и първата или някоя от следващите години. Но моралното и интелектуалното надмогване на разкола е единственият път към успеха.

България избра пътя на европейска демокрация и трябва да гради своето бъдеще около принципите на свободата, законността, справедливостта и уважението към човека. Единението не закрива политическия дебат, а бди той да се провежда в името на националния интерес, с уважение към чуждото мнение и свободата на словото. Единението не е индулгенция за престъпления, а борба за законност и правосъдие, на което обществото може да разчита. Единението не може да се случи под знамето на никоя идеология, а само и единствено под знака на културата и човеколюбието.

Вярвам, че след години на разделение обществото ни все повече ще осъзнава нуждата от единение. Процесът ще е дълъг, ще срещне съпротивата на сили, които се хранят от разделението. Но, убеден съм: мъдростта ще победи ожесточението.

на горе