VII Форум
5.06.2018 г. пресклуб на БТА

Държавно-обществен съвет – „Бъдещето на Родината“
VII-ми Форум БРОД за България
Горан Симеонов

Държавно-обществен съвет – „Бъдещето на Родината“

13 Юни 2018

България все още е в очакване на своя обединител, който ще съумее да мобилизира интелектуалния и творчески потенциал на нацията за едно ново Възраждане.

От името на Асоциацията на разузнавачите, позволете ми да поздравя организаторите на форума преди всичко за тяхната неуморна и последователна дейност в отстояване на националните цели и интереси, за единението, съхранението и укрепването на българската нация и държавност.

България все още е в очакване на своя обединител, който ще съумее да мобилизира интелектуалния и творчески потенциал на нацията за едно ново Възраждане.

И това трябва да бъде Президентската институция, като върховен символ на българската държавност и обединител на българската нация съгласно Конституцията. Президентът като обединител на нацията е крайно време да поеме своите задължения като се нагърби с организирането на дългоочакваната промяна в досегашното статукво в държавата!

Устоите за единение на българската нация и „Визията“ на БРОД за България представляват много сериозна теоретична основа в тази насока.

Президентът, обезателно съвместно с изпълнителната власт да изготвят и приемат конкретна Стратегия за национално спасение с много кратък времеви хоризонт, която би трябвало задължително да бъде кадрово и финансов обезпечена.

За да бъдат реализирани тези много съществени, но жизнено важни за българския народ програми и мероприятия, Президентът и Президентската институция като цяло, трябва да бъдат подпомагани от специален Държавно-обществен съвет/комисия – „Бъдещето на Родината“, който трябва от една страна да координира и мобилизира всички държавни институции, а от друга – да работи и получава подкрепата на цялото българско общество – политически партии, бизнес, обществени организации и патриотични фондации и НПО. Всички ние, а и цялата нация трябва да сме наясно, че този път действително на карта е поставено съществуването ни като народ и държава!

Единението би трябвало да се търси и осъществява преди всичко на полето на значими обществени и национално-патриотични проекти или каузи. В тази връзка ми се струва, че идеята на БРОД за България за подкрепа и участие в евентуална бъдеща дейност на Президентската институция в посока Национална доктрина и единение на българската нация, би намерила своята подкрепа сред българското офицерство и военнопатриотичните съюзи и организации.

на горе