VII Форум
5.06.2018 г. пресклуб на БТА

Националното единение
е ключов фактор за оцеляването на нацията

Националното единение
Aвтор:  Румен Радев

13 Юни 2018

Илия Милушев:
Уважаеми г-н Мурджев, за мен е привилегия и чест да поднеса поздравителен адрес от президента и върховния главнокомандващ г-н Радев

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ПРЕЗИДЕНТ

До г-н Лазар Мурджев,
о ген.-майор д-р Ст. Стоименов
Обществен форум за единение БРОД за България,

Уважаеми г-н Мурджев,
Уважаеми ген.-майор Стоименов,


Благодаря за поканата да взема участие в националната дискусионна среща – „VII Национален форум БРОД за България“. Темата – „Устои на националното единение”, е изключително актуална, защото то е от първостепенно значение не само за благоденствието и благополучието на нацията, но и за нейното оцеляване.

Така, както един лазер може много повече в сравнение с обикновената светлина, така националното единение е онзи ключов фактор, който позволява на една нация да постигне много повече в сравнение с едно разединено и разкъсано от противоречия общество.

Девизът „Съединението прави силата” е дълбоко вкоренен в съзнанието на българина, защото Съединението на България през 1885 г. и последвалата Сръбско-българска война за неговата защита – тези най-ярки страници в най-новата история на България, бяха възможни благодарение на мобилизацията и единството на всички национални фактори и ресурси по онова време в името на една велика национална кауза.

Днес, дали всички сме на едно мнение кои са нашите национални идеали, цели и приоритети? Дали трябва да търсим националното единение само по най-важните национални каузи или също по множество не толкова важни проблеми? Нека не забравяме, че дългите пътувания стават възможни благодарение на множеството малки крачки. Ето защо трябва да бъдем изключително отговорни и да търсим националното единение в широкия спектър от ежедневни държавни въпроси, които трасират пътя на българската нация към благоденствие и сигурност в бъдещето.

Националният форум БРОД за България е уникален с възможността за мобилизация на интелектуалния и научния елит на страната за обсъждане на сложния и деликатен въпрос за националното единение и непосредствените прагматични действия за неговото постигане.

Пожелавам успех на дискусията!

5 юни, 2018 г.
Румен Радев
Президент на Р. България и Върховен главнокомандващ на въоръжените сили

на горе