ЗАД НОВИНИТЕ

Наришкин - за провала на Американската мисия в Афганистан

Наришкин - за провала на Американската мисия в Афганистан
Aвтор:  Олга Ганева

14 Декември 2021

Прибързаното изтегляне на войските в Афганистан и бягството на правителството е следствие от пагубната политика на Америка и линията за налагане на собствен модел на обществено развитие. 

Нормализирането на положението в Аф­ганистан е от компетентността на всички регионални сили, включително Русия, което в настоящите реалности служи като окуражаващ фактор. Това мнение беше изразено в ексклузивно интервю за RT директорът на руска­та служба за външно разузнаване Сергей Нариш­кин. Според него в този контекст взаимодействи­ето на разузнавателните служби на държавите от региона е от голямо значение. В същото време, от гледна точка на Наришкин, западните страни също трябва да бъдат включени в диалога за Аф­ганистан, тъй като именно техните действия дове­доха до настоящата ситуация там. Ръководителят на отдела коментира взаимодействието с ЦРУ и перспективите за ограничаване на киберсилите, а също така говори за версиите за произхода на ко­ронавирус SARS-CoV-2.

- Нека започнем с най-напрегнатата международна тема – изтеглянето на американските войски от Афганистан. В руското медийно пространство вече са изказани много различни оценки: идеологически, политически, стратегически. Първо, бих искал да ви попитам, как това ще се отрази на методите и приоритетите на вашето ведомство в този регион?

- Събитията в Афганистан винаги са били във фокуса на вниманието на Службата за външно разузнаване. И поради стратегическото положение на тази страна, и поради потенциалната и реална терористична заплаха, която винаги е присъствала на територията на Афганистан.

Факт е, че след въвеждането на американските и съюзническите войски на територията на тази страна, в световната общност надделя гледната точка, че благодарение на американците ситуацията ще се нормализира и присъствието на американски войски и войските на НАТО е надеждна бариера за предотвратяване разпространението на терористичната заплаха в цялото евразийско пространство. За съжаление се оказа, че това не е така.

След изтеглянето на войските и след бягството на американците от Афганистан, те оставиха след себе си разрушена икономика, разрастващи се терористични групи, нарастващи етнически и национални противоречия, увеличаване на износа на наркотици и контрабандата на оръжие.

Разбира се, Афганистан е обект на внимателно наблюдение от страна на специалните и разузнавателните служби на съседните държави. Защото всичко е свързано и се отнася към проблемите на сигурността.

Има,разбира се, и обнадеждаващи фактори, свързани пряко с нормализацията или стремежът към нормализация на ситуацията в тази страна. Това вече засяга компетенциите на всички държави в региона: и страните от Централна Азия, Китай, Индия, Пакистан,Иран, и -разбира се, Русия.

В този смисъл взаимодействието на разузнавателните служби по партньорския канал е от голямо значение. И трябва да ви кажа, че сега водим интензивен партньорски диалог с практически, всички държави, които посочих, с нашите колеги от разузнавателните служби на тези страни.

Сега, разбира се, съдбата на Афганистан е преди всичко в ръцете на самите афганистанци. Освен това, както вече казах, всички държави в региона са заинтересовани от безопасното и мирно, стабилно развитие на Афганистан. Разбира се, би било много интересно да се чуе гласът на самите афганистанци възможно най -скоро, а не само на талибаните *, но и на представителите на други етнически групи. И такъв интензивен диалог между държавите в региона е в ход. И вероятно, най -ефективната и активна платформа е платформата на Шанхайската организация за сътрудничество.

Съвсем наскоро в Душанбе се проведе съвместна среща на лидерите на страните от ОДКБ и Шанхайската организация за сътрудничество. И фокусът, разбира се, беше ситуацията в Афганистан . Но ще бъде необходимо да се включат и западни участници в този диалог. Тяхното участие, според мен, е уместно. Защото те трябва да разберат, че поради техните действия Афганистан е претърпял значителни загуби. И е техен дълг - да осигурят финансовата част за възстановяване на нормалния живот в Афганистан, за възстановяване на стабилността и сигурността в тази страна.

- В САЩ сега много обвиняват ЦРУ в непрофесионализъм и неспособност да предвиди адекватно хода на събитията. Смяташе се, че официалното правителство на Афганистан трябваше да издържи поне шест месеца.

От ваша гледна точка, като професионалист, наистина ли те изпуснаха нещата, или това е по- скоро опит да се обвинят във всичко американските ви колеги?

- Наистина, на нашите колеги от Централното разузнавателно управление сега не може да се завиди. Но не са само те. Факт е, че случилото се в Афганистан - както прибързаното изтегляне на войските, така и бягството на марионетното правителство на Афганистан - е следствие от пагубната политика на Съединените американски щати и линията за налагане на собствен модел на обществено развитие .

И има много виновни за това, за такива недомислия. Не са само служители на ЦРУ. Това, разбира се, е Министерството на отбраната и военното разузнаване, Държавният департамент. Това е офисът на съветника по сигурността на президента. Но, повтарям, Централното разузнавателно управление е част от този по-голям механизъм. И, разбира се, голяма част от вината е тяхна. Но в същото време съм уверен, че американското ръководство е разполагало с пълния обем информация относно случващото се в Афганистан и как могат да се развият събитията.

Те не взеха предвид собствените си възможности. Не искаха да се изправят пред истината, ако щете. И истината беше, че САЩ вече не могат да изпълняват тази функция на глобалния хегемон, поета от самите САЩ.

Президентът Байдън казва през последните няколко седмици, че сигурността на дома е техният основен приоритет ... Можем ли да очакваме политиката на САЩ да стане по -малко интервенционистка в средносрочен план?

- Бих казал, че подобни изявления на президента на САЩ, лидерите на американската администрация са преди всичко реакция и отговор на срамното бягство от Афганистан. Въпреки, че самите думи също имат свое значение. В края на краищата думите, особено многократно повтаряни, програмират до известна степен публиката и самия оратор.

Но в същото време знаем, че често думите на лидерите на САЩ противоречат на делата. И сега вече виждаме формирането на нови офанзивни планове. В края на краищата САЩ се опитват да запазят влияние и контрол върху това пространство, укрепвайки позициите си в страните от Централна Азия.

- Но в същото време неведнъж сте казвали, че Москва смята ЦРУ за партньорска служба. Какво в този случай отличава партньорите от не- партньорите и как вие лично определяте степента на разумното доверие, взаимопомощ и предпазливост?

- Развитието на международната ситуация на настоящия етап поражда много нови, неизвестни досега рискове. И в такива условия, разбира се, е важно взаимодействието на специалните и разузнавателните служби. Затова поддържаме много широки партньорства с практически всички разузнавателни служби в света. Включително и с ЦРУ. Въпреки, че веднага ще ви кажа, че естеството, дълбочината и съдържанието на нашите партньорства с Централното разузнавателно управление, с ФБР изобщо не са същите, както имаме връзки и взаимодействие с разузнавателните служби на страните от ОДКБ, ОНД, Китай, Индия.

- Но можете ли да се доверите на разузнаването на държава, която открито декларира, че вижда страната ни като противник, като „подривна сила“? Това са директни цитати от последния доклад на американската разузнавателна служба за заплахите. Между другото, заплахата от тероризъм се оценява като по -ниска от заплахата от Русия.

- Многократно съм казвал и ще повторя, че наистина оценяваме взаимодействието ни с нашите колеги от ЦРУ в посока противодействие на международния тероризъм. Това наистина е реална заплаха. И резултатите от такова взаимодействие са полезни - както за нашата страна, така и за САЩ. Струва ми се, че във всеки случай вярвам, че променящата се ситуация в света, включително последните събития в Афганистан, дава на нашите американски партньори добра основа за преосмисляне на рейтинга им на заплахи.

- Смятате ли, че някога международната общност ще настъпи момента да обяви съществуването на киберсилите, техните способности и може би дори ще въведе някои ограничения за използването, например, на ядрени сили?

- Разбира се, следим развитието на тази област. Защото не трябва да изоставаме. Просто трябва да можем да гарантираме сигурността на страната си и в тази област. И знаете, че руската държава прави опити на различни международни платформи да създаде система за международна информационна сигурност.

Въпреки че, разбира се, виждаме и действията на нашите партньори, които развиват своя настъпателен кибер потенциал . Както в САЩ, така и в страните от НАТО. Но мога да ви уверя, че Русия ще гарантира сигурността в тази област.

- Продължавайки темата за научния прогрес, бих искал да задам въпрос относно вашата оценка за произхода на вируса на SARS - CoV -2. Неведнъж сте казвали, че изхождате от факта, че е с естествен произход. В същото време сред вашите колеги, особено западните, има все повече скептицизъм по този въпрос. С какво свързвате такава несигурност? И промени ли се позицията ви относно произхода на този вирус през последните няколко месеца?

- Трябва веднага да кажа, че окончателният отго­вор на този въпрос трябва да бъде даден от учените ... Преди време разузнавателната общност на САЩ публикува доклад по този въпрос, който съдържа много неясни, бих казал, политизирани оценки, което е нехарактерно за разузнаването, изглежда много непрофесионално. Свързвам това с кризата, причинена от усилията за политизиране на дейност­та на американската разузнавателна общност. Що се отнася до нашите знания, ние се опитваме да следим този въпрос. Но не получихме никакви до­казателства, че този вирус е създаден в лаборато­рия. Следователно се придържаме към версията, към която се придържат мнозинството (експерти - RT ) от научната общност , че този вирус е роден в природата.

- Бих искал също да се обърна към една доста необичайна област на дейност на вашата служба, а именно към така нареченото историческо разузнаване. Имате специалисти, които се занимават с търсене и изучаване на документи, които дават възможност да се проследи хода на историческите процеси. Защо това е необходимо и необходимо ли е преди всичко да работи със собственото си население, непрофесионално пак е част от разузнавателната работа: получаване на информация, някои заключения, които впоследствие се поставят на масата на държавния глава решения?

- Сега вероятно говорите в по-голяма степен за онези документи, които се съдържат в голям обем в нашите архиви. И ние работим с тези архиви много внимателно. По отношение на тяхното разсекретяване - тези или други документи, които наистина хвърлят светлина върху определени събития от миналото.

Публикували сме голям брой документи от предвоенния, военния и следвоенния период. Но този период -1930 -те, 40 -те години, може би началото на 50 -те години - е най -противоречивият.

Споровете за причините, хода и резултатите от Втората световна война не спират. И тук ние помагаме, разбира се, на нашите историци да докажат истината, в която вярваме. Именно в това документите много помагат...

Почти всички страни са страдали и страдат от този недъг: те се опитват да манипулират с определени исторически събития в своя полза. В крайна сметка историята не е безобидна наука и тя трябва да се използва правилно.

* „Талибани“ - организацията е призната за терористична с решение на Върховния съд на Руската федерация от 14.02.2003 г.

Пълното интервю вижте уебсайта на RTD .

   Този текст не може да бъде препечатван и копиран в други медии без разрешение от редакцията на БРОД за България

на горе