ЗАД НОВИНИТЕ

Националните интереси и демографски аспекти на сигурността
Връзката между националната сигурност и интеграцията на етническите общности е винаги актуална

Националните интереси и демографски аспекти на сигурността

04 Февруари 2016

Националната сигурност не е изолиран проблем, тя присъства във всяка политика – външна, икономическа, финансова, образователна, здравна, отбранителна, правоохранителна, разузнавателна и пр. 

Така че нивото на всички политики, взети заедно, определят степента на националната сигурност. За противодействие на тероризма, който е част от световната действителност, има два основни фактора – единият е външната политика, „играта" на обвързване, противопоставяне и балансиране, които определят степента на възможните конфликти и рискове за България; другият фактор е вътрешната сигурност, зависеща в много голяма степен от службите за сигурност (Пиргова 2012). Връзката между националната сигурност и интеграцията на етническите общности в гражданското общество е винаги актуална. За нас тя е значима и от гледна точка на разрешаването на етническите проблеми, наслоени от политиката на т.нар.  от тоталитарния режим възродителен процес, както и в контекста на евроинтеграцията на България. От друга страна, съобразно с доминиращите нагласи на обществено-политическата среда трябва да има баланс между сигурността и стабилността на държавата и интегрирането на етническите общности в гражданското общество. Наличието на ясна и адекватна личностна, етническа, културна, национална идентичност е едно от условията за реализирането на интеграцията и предотвратяване на рисковете за сигурността. Тук, съществена роля играе и средата за интегриране, която трябва да бъде отворена, перспективна и комуникативна. Тези фактори и адекватни държавни политики биха могли да повлияят на отделната личност да се интегрира в подходяща група, а общностите – в обществото.

25 август 2015 г.

ЦЕЛИЯТ ДОКЛАД МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ В БРОЙ 6/2015 Г. НА СПИСАНИЕ „СИГУРНОСТ" 

   Този текст не може да бъде препечатван и копиран в други медии без разрешение от редакцията на БРОД за България

на горе