ЗАД НОВИНИТЕ

Системата за социален кредит в КНР

Системата за социален кредит в КНР

20 Април 2020

Правителството на КНР официално е въвело т.нар. "система за социален кредит"/ССК/. На Запад е възприемана като нарушаване на човешките права. Създава възможност за нерегулирани грижи за възрастни, както и да изоставиш собственото си дете.

ВЪВЕДЕНИЕ
Правителството на КНР официално обяви въвеждането на т.нар. „система за социален кредит“/ССК/. Среща се и името „система за социален рейтинг“.
В ход е тестирането на пилотен проект, като от следващата 2020 година започва прилагането на унифицирана система за всички граждани на страната. Предполага се, че ще се премине през редица изменения и подобрения преди да придобие окончателния си вид.
Вестта за ССК предизвика глобална дискусия във връзка със същата. На Запад стартираха атаки срещу КНР, че системата е нарушение на основните човешки права. Даже някои анализатори я обявиха за „електронен концлагер“.
От друга страна, някои руски автори отбелязват, че става дума за „неизследвано поле на грандиозен обществен експеримент“. (/1/Вж. Пироженко В. https://www.fondsk.ru/news/2019/12/11/china-neizvedannoe-pole-grandioznogo-obschestvennogo-eksperimenta-49654.html).
Несъмнено Китай също има своите предпоставки, фактори и аргумента за използването на ССК, които също така заслужават сериозно внимание. Така или иначе, в лицето на системата за социален кредит, независимо от това, каква окончателна форма ще приеме тя в бъдеще, не просто Китай, но светът се сблъсква с огромни предизвикателства.
Всичко това определя актуалността и важността на темата за системата за социален кредит, която тема привлича и нашето внимание.

Първите стъпки по създаването на „системата за социален кредит“
Първите стъпки свързани с внедряване на ССК ​започват в Китай през 2007 год. Те имат отношение към създаването на разширена система за оценка на платежоспособността и честността на кредитополучателя.
С прехода в КНР към пазарни отношения и развитието на частната собственост рязко нарастват финансовите трансакции преминаващи извън държавните канали. Това води до увеличаване на антиобществени и престъпни действия. Тези тенденции водят до сериозно влошаване на климата на общественото доверие в страната. Съответно, в отговор на такава ситуация, като се ползват от опита на рейтинговите кредитни бюра на Запад – САЩ, Западна Европа и Япония, започва да кристализира създаването на системата за социален кредит.
През 2014 год. тази идея е трансформирана в по-широк смисъл. За да се оцени надеждността на физическо или юридическо лице, като добросъвестен кредитополучател, е добавена оценка на всички аспекти на социалното му поведение.

На 14 юли 2014 год. китайското ръководство за първи път публикува основните моменти, свързани с плана по създаване на система за социален кредит.(/2/ 国务院关于印发社会信用体系建设规划纲要 (2014-2020年)的通知 - Държавният съвет за създаване на система за социален кредит. Известие за планиране на основни моменти/2014-2020/,  в http://www.gov.cn/zhengce/content/2014-06/27/content_8913.htm).
Ключова цел на ССК е посочено „строителството на хармонично социалистическо общество“. За координация предвид внедряване на системата е създадена специална комисия при Политбюро на ЦК ККП/Китайската комунистическа партия/.
В посочения по-горе документ от 2014 г. е предложено да се създаде надеждна система до 2020 г., „насърчаваща почтеността и наказващи измами“, за да превърне честността и надеждността в „обща ценност и правило на поведение за цялото общество“.
Също така се посочва, че „липсата на доверие“ се е превърнала в „слабо място“ в китайското общество и допринася за фалшифициране на продажбите, за укриване на дългове, за измами с кредити и други. Всичко това пречи на развитието на Китай. Отговорностите за прилагането на ССК са възложени на Националната комисия за развитие и реформи на Китай.
В центъра на CCK е поставена честността на действията на субектите на пазарните отношения; не само навременно погасяване на банков заем, но и, например, поведението в самолет или във влак става обект на оценка.
В 2015 год. осем компании получават лиценз за пускане в действие на тестови системи, сред които са „Групата Алибаба“ и „Тенсент“/Tencent/. В 2017 год. ССК започва да действат в отделни градове. Първата демонстрационна зона на системата за социален кредит е създадена в района на делтата на река Яндзъ, който включва Шанхай и провинциите Дзянсу, Анхуей, Джъдзян с общо население от около 100 милиона души. Бързо развива ССК на град Шанхай, на Нанкин, на Сямън.
Трябва да се подчертае, че тази първа масова демонстрация е основана на т.нар. „система за добър кредит“ или „система за поощряващ кредит“. Жителите на Шанхай получават достъп до своята оценка чрез специално мобилно приложение след въвеждане на идентификационния номер и преминаване на теста за разпознаване на лицето.
Жителите на Сямън над 18 години могат да използват официалния профил на Credit Xiamen в платформата за бързи съобщения WeChat, за да проверят резултатите си.
На 1 май 2018 год. встъпват в сила ограничения за физически лица (граждани) и юридически лица (фирми и предприятия) с ниска степен на надеждност, т.е. влиза в действие „системата за порицание“.

Западната критика на „системата за социален кредит“ на КНР
Следва да се отбележи, че още от първите стъпки на формиране на системата за социален кредит в КНР, тя става обект на внимателно наблюдение от страна на Запада и най-вече на САЩ, както и на все по-ожесточаваща се критика. Не се пестят зловещите обвинения, че става дума за „цифрова диктатура“, „електронен тоталитаризъм“ и даже „електронен концлагер“.
В ход влиза и атаката от позицията на антиутопията на британеца Джордж Оруел „1984“. Утвърждава се, че на практика антиутопията, за която говори Оруел настъпва не през 1984, а през 2020 год., т.е. с влизането в действие на системата за социален кредит.
Очаква се непрекъснатото наблюдение, което идва с новата система, която трябва да черпи огромни количества данни от различни традиционни и цифрови източници. Полицейските служители използват камери, дронове, интелигентни очила и други съвременни средства, за да наблюдават ефективно гражданите.
Прави се връзка с т.нар. „Система на досиетата“(кит.ез. 档案, пинин - Dǎng'àn), при което по думите на западните анализатори на практика се минава към „електронни досиета“. В крайна сметка всичко се обобщава с извода, че става дума за нарушаване на правата на човека и „комунистически тоталитаризъм“.
В тази връзка бихме напомнили приказката, че някои „виждат сламката в окото на другия, а не забелязват гредата в своето“. Едва ли трябва да се забравя, че именно в САЩ съществува най-изтънчената и развита система на електронни досиета, включително отпечатъци на палците, както и на електронно наблюдение, обхващаща Интернет и социалните мрежи. При това става дума не само за система отнасяща се само до САЩ, но и до такава на глобално равнище, действаща по отношение на чужди държави и чужди граждани.
Достатъчно е тук само да споменем системата ECHELON - глобална електронна разузнавателна система, действаща в рамките на споразумение за радиотехническа и разузнавателна сигурност между Великобритания - САЩ (Австралия, Канада, Нова Зеландия, Великобритания, Съединените американски щати; известно още като Споразумение UKUSA, AUSCANNZUKUS или Five Eyes) (/3/, вж. напр. REPORT on the existence of a global system for the interception of private and commercial communications (ECHELON interception system) (2001/2098(INI) в https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A5-2001-0264+0+DOC+PDF+V0//EN&language=EN).

Същност и функциониране на „системата за социален кредит“
CCK, по своята същност, представлява общонационална интегрирана услуга за обмен на данни. Нейната цел е подобряване на публичната администрация на базата на използване на иновативни интернет технологии. Отделни големи фрагменти от тази система се прилагат в много западни страни. В САЩ, например, нарушенията на пътния трафик се наблюдават с помощта на камери за наблюдение със съответните записи в кредитната история, което се отразява на получаването на кредит, работа и наем.
Но въвежданата в Китай система за социален кредит превръща съвременното китайско общество в нещо ново, непознато - различно от западния социален модел, но също така и на други съществували до ден днешен модели.
С развитието на ССК се ​​обхващат все по-голям брой области и дейности. Освен кредитни и финансови дейности, системата за социален кредит включва фирми от реалния сектор на икономиката, тези за недвижими имоти, туристическата индустрия, рекламния пазар, кино и концертни дейности и градски услуги. Във всяка от тези области се появяват „черни/наказателни/ списъци“ и „червени/поощрителни/ списъци“.
Данните от публичните и частните субекти се комбинират в централна база данни – т.нар. „Национална платформа за обмен на кредитна информация“ (НПОКИ). Чрез тази „Платформа“ информацията за физическо или юридическо лице се предоставя на държавните институции, градските управи, банките, индустриалните асоциации и широката общественост, за да могат да разработят свои собствени оценки на отделни лица. Правителството на КНР стриктно следи предотвратяването на изтичането на данни от Платформата и нейното правилно използване.
Правителствените агенции систематично попълват и актуализират „червените“ и „черните“ списъци, които се изпращат на НПОКИ. Например, на официалния уебсайт на CCK, е посочено, че „през април 2019 год. съответните органи добавиха 342 208 нови съобщения в черния списък на НПО, в които бяха включени 299 998 лица, от които 69 470 са юридически лица, а 230 528 са физически лица“. На този сайт всеки субект може да научи за поощренията и ограниченията спрямо себе си, като въведе своето име и номер на лична карта.
Китайските експерти подчертават, че CCK няма да замести китайската правна система или морални принципи: „Те се допълват взаимно“. Съществуват цяла редица прояви на негативно обществено поведение, които не подлежат на законови санкции. Т.е. те не явяват престъпления съгласно буквата на закона. Но несъмнено те са морални укорими. Принципиално погледнато маса нарушения на обществения морал не са законно наказуеми. Но чрез СКК такива антиобществени прояви се подлагат на различни финансово-икономически санкции. Освен това се смята, че, макар и сравнително леки, ограниченията и санкциите, налагани чрез CCK позволяват да се спре на начален етап развитието на антисоциалното поведение, така че то да не прерастне в престъпна проява.
И обратно, редица позитивни обществени прояви, които са в подкрепа не само на обществения морал, но и на социалната динамика, като правило трудно получават някакво поощрение, освен понякога трудно уловимия морален престиж, който изпитва самият носител на такова поведение. Чрез ССК става възможно носителите на позитивна социална проява да получат не само морално признание, но и финансово-икономическо поощрение. Системата за социален рейтинг също така влияе положително на атмосферата в обществе като цяло. Руските изследователи Е. Ларина и В. Овчинский справедливо посочват, че ССК подобрява доверието в китайското общество, като посочват връзката с традициите на китайската култура на хармонизация на обществените отношения(/4/ Ларина, Е., Вл.Овчинский. Китайская система социального кредита: традиции и технологии, в http://zavtra.ru/blogs/kitajskaya_sistema_sotcial_nogo_kredita_traditcii_i_ tehnologii).

В ССК се взема предвид не само честността на гражданина или юридическото лице във финансови и кредитни операции, но и неговото поведение. За „червения/поошрителния/ списък“ , т.е. като позитивни се приемат такива прояви като:
Донорство(кръв, средства и други) – за физически лица;
Ангажиране в социална дейност – помощ на възрастни и други;
Дарения за бедни хора и други;
Подкрепа на силите на реда:
Други.

Съответно влизането в „червения списък“ се поощрява чрез:
Възможност за получаване на държавна работа и повишаване по служба;
Приоритет за децата при постъпване в различни видове образователни институции;
Улеснен достъп до банков кредит;
Намалени данъци;
Други.

В „черния/санкционния/ списък се включват физически и юридически лица, които осъществяват такива отрицателни прояви като:
Възпрепятстване или неизпълнение на съдебни решения;
Използване на фалшиви лични карти;
Нерегулярни грижи за възрастните родители или изоставяне на собствено дете;
Нарушаване на правилата за движение по пътищата;
Измами „онлайн“ или разпространяване на слухове и лъжи по Интернет и социалните мрежи;
Нарушения на патентно и авторско право;
Други.

Съответно включените в „черни списъци“ са обект на такива санкции като:
Забрана за работа в държавни и друг вид публични институции;
Отказ от социално осигуряване;
Оособено щателна митническа проверка;
Забрана за заемане на ръководни позиции в хранителната и фармацевтичната промишленост;
Отказ на самолетни билети и пътуване в скоростните влакове;
Отказ от предоставяне на места в луксозни хотели и ресторанти;
Други.

Що се отнася до влизането в „черния списък“, то само по себе си не превръща човек в непоправима личност. Първо, преди да бъде включено в „черния списък“, засегнатото лице трябва да бъде информирано за основанията за такава мярка. Второ, му се дава време да „поправи негативното поведение и да премахне неблагоприятните последици“, което го изважда от „черния“ списък. Предвиден е и компенсационен механизъм за погрешно включване в списъка.
Концепцията на ССК ​​от 2014 г. не въвежда точки за социалните кредити за гражданите. Днес в Китай такива точки не се определят. Въпреки това в страната има местни пилотни проекти, в които функционират собствени системи за социална оценка на жителите и там често се дават точки. Засега това не води до незабавни последици. Точките помагат на ръководителите на държавни или частни структури да вземат кадрови решения при наемане на работа, а също така при финансови транзакции. Подробностите за изпълнението на тези проекти се оставят на преценката на местните власти.
За събиране на информация за физически и юридически лица се използват данни от публични и частни субекти, интернет и социални мрежи, взаимодействие с потребителите на Интернет и данни от външни камери за видеонаблюдение, съобщения от съседите по местоживеене, които задължително подлежат на проверка, информация на гражданите за себе си и други. За да се осъществи ССК, редица частни IT-компании разработват различни мобилни платформи.

Вместо заключение
Опитът от прилагането на ССK в Китай заслужава внимателно проучване. Китайската специфика е в това, че при управлението на 1.4 милиарда души, различните данни се интегрират в единна национална система. Това увеличава способността на държавата да предотвратява терористичните актове, ограничава в възможностите за подготовка на антизаконни насилствени действия, за корупционни и други видове антиобществени и престъпни прояви.
Тук може да се говори за наличието на две основни алтернативи. При първата от тези алтернативи системата за социален кредит е полезна за общество. Тъй като то е уверено в справедивостта на своите закони, в това че законите могат да се адаптират ярко и фино към промените в обществената среда, както човешкият морал. Казано с други думи, общество, където господстват социалната справедливост, социалното равноправие и социалната солидарност.
Втората алтернатива е характерна за общества, за които е характерно значимо социално разделение, социална поляризация, класово противопоставяне и социална конфликтност. В такива условия подобна система действително може да се превърне в електронен концлагер, чрез който да се направи опит да се увековечи господството на някакво „елитарно малцинство“ над мнозинството.
Важен инструмент, чрез който да се създадат важните баланси системата да работи за хуманизацията на обществото чрез формиране на личности с високо чувство за социална отговорност е реалното народовластие. При липса на народовластие ССК определено би действала в посока на дехуманизация на обществото и социалните отношения. Бихме искали да вярваме, че КНР, под ръководството на ККП, ще върви именно по пътя на първата алтернатива.

   Този текст не може да бъде препечатван и копиран в други медии без разрешение от редакцията на БРОД за България

на горе