ЗАД НОВИНИТЕ

Преименуването на „24 май“
Позиция на обществени организации по повод на проектозакона за преименуване на празника „24 май“

Преименуването на  „24 май“

15 Ноември 2020

24 май ще бъде Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, защото това е културно-историческият му смисъл! Защото това е Ден на обединението, Ден на духовното единение между славяните, независимо от конфесионалните различия и възприетите графични системи!

Народното събрание е пред второ четене на проектозакон, който предвижда названието на официалния празник, честван в Република България на 24 май, да бъде променено от „Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост” на „Ден на българската писменост, просвета и култура”.

Ние, представителите на долуподписаните обществени организации, подкрепяме оценката на специалистите от Кирило-Методиевския научен център и от Института за български език „Проф. Л. Андрейчин” при БАН, според които исканата промяна:
– откъсва от историята на българската писменост и култура делото на Кирил и Методий, на което България е безспорно приемник;
– свежда 24 май само до национален празник като премълчава общославянската, общоевропейска и общочовешка значимост на делото на св. Просветители, за чиято закрила и развитие България има решаващ принос;
– обезсмисля честването на празника на българската просвета и култура именно на деня на св. Кирил и св. Методий.

Въз основа на експертното становище на най-добрите специалисти в областта на българския език и на Кирило-Методиевото дело окачествяваме внесеното предложение като отказ от национално наследство и като тласкане на България в обятията на културен провинциализъм.
Предлаганият законопроект обаче не се цели само в българския международен авторитет, въпреки че постига този ефект.
Ясно е, че изхвърлянето на славянството от името на българския празник е антиславянско действие, което е зле прикрит опит страната ни да бъде насочена за пореден път в антируски коловоз.

Обръщаме се към народните представители в 44-тото Народно събрание:
Дами и господа,
Не посягайте на 24 май! Не посягайте на фундаментални национални ценности, задоволявайки временните си политически амбиции. Не петнете завета на поколенията български книжовници, вписали се в Кирило-Методиевата традиция! Не зачертавайте приноса на България в европейската цивилизация!

24 май ще бъде Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, защото това е културно-историческият му смисъл! Защото това е Ден на обединението, Ден на духовното единение между славяните, независимо от конфесионалните различия и възприетите графични системи!

15 октомври 2020 г.
София

 

Представители на 21 обществени организации внесоха днес, 20 октомври 2020 година, в Народното събрание позиция по повод на проектозакона за преименуване на празника 24 май и призоваха народните представители да не посягат на фундаментални национални ценности, да не петнят завета на поколенията български книжовници, вписали се в Кирило-Методиевата традиция, да не зачертават приноса на България в европейската цивилизация.

Виж подписаната Позиция ТУК

   Този текст не може да бъде препечатван и копиран в други медии без разрешение от редакцията на БРОД за България

на горе