ВРЕМЕ Е...

Безсмислици
Из стихосбирката „Фърчилката“ на Лазар Мурджев

Безсмислици

12 Март 2020

Лазаризмът из....„фърчА“
Обширният обхват от въпроси, явления и факти, които вълнуват автора, както и прецизната му творческа сетивност пред определят за Лазар Мурджев пътя на постоянно търсещ бряг, от който както казваше нашият приятел Д. Цончев, всички води отнасят по нещо...
Алекс андър Дяков

Не искам да мисля, че чувството
често разваля статуквото
на дните – в безгрешен порядък
от краткия земен отрязък:
                               Животът ни –
Магия от полюси вечни,
привлечени плюсове с минуси,
магнитни импулси – притеглящи,
формули за нашата заедност.

В тази математика сложени
за цвят и в мъничко физика,
във вселенски схеми наложени
в кръговрати от пролет и зима…

…Мисли ли някой, че чувствата,
щъркелите и звездите,
децата, морето и старците,
майките и бащите

са нещо извън статуквото
на полюси и вселени,
че някой Бог е донесъл
и слънчевата Ни… система.?!

Ето, че днес се замислих,
че ми тежи на душата,
за децата, за верността, за Любимата,
за Родината и за Съдбата.

С повишено прозрение ставам,
а сетивата ми слисани –
че всичките чувства в кревата
дори със Музи орисани,

са просто наука и химия
прогрес на функции, клетки,
а болката – точно до рамото
е липса на калций…
                               …и сметки……………
Сметките – тези за парното..,
звънни телефонът – подскачаш..,
по телевизията – Избори..,
пощи, компютър… – откачаш!

…И ето, глобално обречени
на тази безсмисленост днешна
философски дори да погледнем
… с нашите разуми скверни:

Знайте, прашинки вселенски –
от вятъра земен понесени..,
от някакви полюси приземени,
красиви и плодни от есени…

Ние сме Атомче весело,
частица Природно усилие,
статукво на химия и Слънце,
биология на някакво зрънце…

Градивност от Вечност…… Незримост,
на нашата Природа………… Любимост……….

                                                     октомври 2011


Открийте Вашата ФЪРЧИЛКА като се свържете с нас на info@brodbg.com
на горе