ЗАД НОВИНИТЕ

С надежда за хората
Калейдоскоп Март/Април

С надежда за хората
Aвтор:  Георги Вацов 

03 Юни 2017

Списание „Сигурност“, водено от желанието си всестранно да информира своите читатели по важни въпроси за благоденствието за нейните граждани, започва серия от публикации, посветени на борбата за опазване здравето на хората и здравословния начин на живот на българите.

Опазването здравето на хората придобива планетарни измерения, превърщайки се в основен проблем пред правителствата, когато става дума за решаването на демографските проблеми, съхранение на населението и защита на националната сигурност. Замърсяването на въздуха, особено в големите градове, използването на химически консерванти и генно-модифицирани организми, качеството на питейната вода и биостимулаторите при домашните животни – всичко това води до отслабване на имунитета на човека и неговата незащитеност от вредоносни вируси и бактерии. Проблем с катастрофални последици е резистентността на човека към известните и мощни антибиотици за борба с инфекциите и острите заразни болести. Въпреки тоталното ваксиниране се завръщат и стари болести, отнели милиони човешки животи. Към всичко това се добавят и заболявания, с които и учените, и лекарите все още не могат да се преборят: онкологията, инсултите и инфарктите, острите вирусни инфекции и пр. – както на етапа на профилактиката, така също и при лечението им.

Списание „Сигурност“, водено от желанието си всестранно да информира своите читатели по важни въпроси за доброто бъдеще на България и благоденствието за нейните граждани, започва серия от публикации, посветени на борбата за опазване здравето на хората и здравословния начин на живот на българите.

Българската политическа класа, учените и националния бизнес максимално бързо трябва да намерят адаптивни инструменти за включване и приобщаване на българската нация към световните научни постижения и центрове, проправящи пътя на четвъртата индустриална революция. С особена сила това се отнася за високотехнологичните пробиви и иновации в областта на борбата с тежките заболявания, продължителността на живота, изкуствения интелект и нанотехнологиите за профилактика и лечение на човешкото здраве.

Неотдавна в руските средства за масово осведомяване бяха публикувани интервюта с водещи руски учени в областта на борбата с онкологичните заболявания. Предлагаме на Вашето внимание отговорите на заместник-директора по научната част на държавния Институт за особено чисти препарати към Федералната медико-биологична агенция (ФМБА) на РФ ,чл.-кор. на РАН, д.м.н., проф.Андрей Симбирцев на въпросите на кореспондента на вестник „Известия“ Виктор Ноделман:

Въпрос: Кое е основното действащо вещество в новото лекарство за борба със злокачествените заболявания?

Отговор: Нашият препарат е с работно название „Белтък на топлинния шок“ и това е основното действащо вещество. Тази молекула, която се синтезира от всички клетки на организма на човека, се появява като отговор на различни стресови въздействия. За нейното съществуване се знае отдавна. Първоначално се предполагаше, че белтъкът може да защити клетката от повреда. По-късно се изясни, че освен това, той притежава уникално свойство – помага на клетката да покаже своите ракови антигени на имунната система и по този начин да засили противораковия имунен отговор.

Въпрос: След като организма си изработва такива молекули, защо той сам не се справя с рака?

Отговор: Защото количеството на такива молекули в организма на човека е минимално. То е недостатъчно за достигане на терапевтичен ефект. Също така е невъзможно да се вземат тези молекули от здравите клетки и да се въведат в болните. Ето защо бе разработена специална биотехнология за синтез на достатъчно количество белтък, необходим за създаването на препарата. Ние отделихме гена на човешката клетка, който отговаря за производството на белтъка и го клонирахме. След това създадохме щам-продуцент, заставихме бактериалната клетка да синтезира човешки белтък. Тези клетки бързо се размножават, което ни позволи да получим неограничено количество белтък.

Въпрос: Вашето изобретение се състои в създаването на технология за получаване на „Белтъка на топлинния шок“?

Отговор: Не само. Ние също така успяхме да изучим неговата структура, разшифровахме механизма за противораковото му действие на молекулярно ниво. ФМБА има уникалната възможност да осъществява медицински изследвания с помощта на космически програми. Работата е в това, че за рентгеноструктурния анализ на действието на белтъка е необходимо той да бъде във вид на свръхчист кристал. Но в условията на гравитацията това не може да стане – белтъчните кристали растат неравномерно. Така се роди идеята да отгледаме кристала в космоса. Този експеримент бе проведен през 2015 година. Ние опаковахме свръхчистия белтък в капилярни тръбички и го изпратихме на Международната космическа станция. За шест месеца полет, в тръбичките се изградиха свръхчисти кристали. Те бяха спуснати на земята и бяха анализирани в Русия и Япония (там има свръхмощно оборудване за рентгеноструктурен анализ).

Въпрос: А доказана ли е вече ефективността на препарата?

Отговор: Ние проведохме опити върху мишки и плъхове, които развиваха меланом и сарком. Курсовото въвеждане на препарата доведе в огромното болшинство случаи до пълно излекуване, даже на по-късни стадии. Т.е. може с увереност да се каже, че бълтъкът притежава необходимата за лечение на рака биологическа активност.

Въпрос: Откъде идва Вашата увереност, че „белтъкът на топлинния шок“ ще е ефективен не само при саркома, но при другите видове рак?

Отговор: В основата на новия препарат е молекула, която се синтезира от всички видове клетки. Тя няма никаква специфика. Върху другите видове рак препаратът ще действа благодарение на тази своя универсалност.

Въпрос: Нужно ли е за създаването на препарата всеки път да се изпраща белтък в космоса?

Отговор: Не. Създаването на кристала в условията на безтегловност бе необходимо за научния етап при разработката на препарата. Космическият екперимент само потвърди, че сме на правилен път. А производството е изключително земно. В действителност, ние вече произвеждаме препарата в производствените лаборатории на Института. По същество, това е разтворен белтък, който може да се въвежда в пациента. На мишките ние го въвеждаме ендогенно. Но е възможно по време на клинически изследвания да намерим по-ефективни подходи – например, оптимално може да се окаже въвеждането на белтъка направо в раковите клетки. 

Въпрос: Новият препарат има ли странични ефекти?

Отговор: Засега не са открити никакви проблеми. По време на тестовете „Белтъкът на топлинния шок“ не прояви никаква токсичност. Но окончателно ще можем да направим изводите за пълната безопосност на препарата само след завършване на доклиничните изследвания. За това ще е необходима още една година.

Въпрос: И след това ще можете ли да започнете клиничните изпитания?

Отговор: Това изцяло ще зависи от това дали ще намерим финансиране. За доклиничния етап ние получихме грант от министерството на образованието и науката. Клиничните изследвания са много скъпи – около 100 млн. рубли (около 2 млн. $ - б.м.). Обикновено те се провеждат чрез самофинансиране: намира се частен инвеститор, който влага средства, а държавата му връща 50% от тях в случай на успешно завършване на проекта. Ние разчитаме на Министерството на промишлеността и на Министерството на здравеопазването.

Въпрос: Намерихте ли частен инвеститор?

Отговор: Не. Предстои ни много работа, докато го намерим. Можем да предложим на японците, но ни се иска да започнем с Русия – все пак това е родна разработка. Ще тропаме на всички врати, защото препаратът е уникален. Ние сме на прага на откритие на съвършено ново средство за лечение на рака. То ще помогне да бъдат излекувани хора, за които се смята, че са неизлечимо болни.

Въпрос: Има ли подобни разработки в чужбина?

Отговор: Чували сме за опити да се получи препарата „Белтък на топлинния шок“ в различни страни. Такива опити се провеждат например в САЩ и Япония. Но засега никой не е публикувал резултати. Аз се надявам, че ние изпреварваме нашите колеги в чужбина по този въпрос. Главното е да не спираме, а това може да се случи само ако имаме финансиране.

Въпрос: Кога човечеството, при благоприятно сложили се обстоятелства, ще може да получи лекарство против рак?

Отговор: Пълните клинични изпитания обикновено преминават за две-три години. За съжаление, по-бързо няма как да стане – това са много сериозни изследвания. Отчитайки финалния стадий на доклиничните изследвания, пациентите ще могат да получат новото лекарство след три-четири години.

   Този текст не може да бъде препечатван и копиран в други медии без разрешение от редакцията на БРОД за България

на горе