VII Форум
5.06.2018 г. пресклуб на БТА

Съзидателно гражданско общество по пътя към единението
VII-ми Форум БРОД за България
Васил Василев

Съзидателно гражданско общество по пътя към единението
Aвтор:  Васил Василев

08 Юни 2018

Нашият опит може да послужи като малка пътека за намирането на БРОД за България.

Лазар Мурджев:

Един млад човек с тежестта на единна 120-годишна от 140 хиляди българи, при това въоръжени... реално, той е част от нас и иска да го заяви лично.

„Една организация, по презумция Родолюбива, Природозащитна, многохилядна, въоръжена и на всичкото отгоре Столетна и ...Единна, явно е трън в очите на всеки предан на политическото статукво „чиновник”. Като прибавим и независимостта /колкото и невъзможна да е тази дума в нашия свят на зависимости/, СЛРБ е фактор, но именно поради това и субект – натоварен със значимост, както за развитието на ловното дело, така също и с отстояване традициите на националната ни идентичност, ценностите на ловното другарство и примера за единство, което националната ни организация с неимоверни усилия успява да съхрани.”

Давам думата на председателя на СЛРБ Васко Василев.

Васил Василев:

Уважаема г-жо вицепрезидент,
Уважаеми колеги и гости,

Слушайки всички преждеговорящи, в мен напират много мисли – от една страна да се опитам сам за себе си да си обясня какъв е бил мотивът на първооснователите на нашето национално ловно сдружение преди 120 години да се съберат и да поставят основите на единението и общността. И 120 години това единение да стои на дневен ред, да стои на сцената на нашето общество и да бъде все още фактор при решаването на редица проблеми. Наистина, тогава, в началото, поставено от т.нар. интелигенция, хората, които са имали визията и са знаели какво е неоходимо, в последствие се разширява обхвата до настоящия момент, в който повече от 125 хиляди български граждани към днешна дата се припознават и са членове на това голямо общество.

Наистина като организация, и то най-голямата в България, си имаме своите проблеми и те са от различно естество. От една страна са свързани с това как да продължим да изпълняваме своята дейност, защото много неистини се говорят в обществеността, като се цели образа на българския ловец и риболовец да бъде превърнат в нещо лошо. От друга страна се борим с хищническото ползване на природните ресурси, които унищожават дивечовите местообитания. Нещо, което ние сме приели и водим като лична борба, защото опазвайки дивеча на страната ни, вярвам, че опазваме нашата Родина по начина, по който са я съхранили нашите предци.

Дали от това, че имаме традиции, които независимо от обществения строй 120 години вече ни обединяват и ни свързват в една общност,  в която нямат значение политическите възгледи, вероизповеданието, социалния и икономически статус на всеки един от нашите членове или това, че сме прекалено големи и не сме подчинени, дали политическият нихилизъм в тази посока също не е една от причините нашата организация в последните години да бъде предмет на постоянни опити за разбиване?

От друга страна погледнато – българските ловци биха могли да бъдат първи помощници на държавата. Ако искате дори пречупено от гледна точка на сигурността, ние сме единствената структура, която е на обществени начала и която има изградени повече от 2600 организационни единици в населените места на нашата Родина, които имат изградени информационни канали и биха могли да бъдат от помощ във всяка една възникнала ситуация на отговорните държавни институции. Та дали, не дай си Боже, ако утре трябва да се мобилизира българската армия, за да защити националния ни суверенитет, би могла да го направи толкова бързо, колкото ловните дружинки се събират, за да излязат на лов или да свършат някое друго дело в полза на природата?

Наистина моделът на нашата организация е уникален и аз се надявам, че именно и чрез такива форуми ние ще успеем да стигнем до същността на мотивите, които тласкат всички наши членове да бъдем заедно, въпреки всичко, което се случва около нас и опитите, които се правят на национално ниво ние да бъдем дестабилизирани и разформировани. Надявам се, че с този модел, който имаме изграден и който е доказал своята ефективност вече повече от 120 години, ще можем да бъдем и пример за онези политици и отговорни хора, които следва да взимат политическите решения и да бъде заимстван, защото вярвам, че има как нашият опит да послужи като малка пътека за намирането на БРОД за България.

на горе