МЪДРОСТТА НА БЪЛГАРИЯ

До народните представители в 47-мо Народно събрание
ОБРЪЩЕНИЕ

До народните представители в 47-мо Народно събрание

02 Май 2022

На 4 май 2022 г. да бъдете на равнището на огромната политическа отговорност, която тежи на Вашите рамене: Кажете „НЕ“ на войната срещу Русия и превръщането на България във фронтова зона!

Не вкарвайте България във война с Русия!
Не я превръщайте във фронтова зона!!!

         На 4 май 2022 г. в Народното събрание на Р България депутатите трябва да решат дали нашата страна официално ще обяви предоставянето на военно-техническа или даже военна помощ за Украйна. Това в езика на реалното действие означава, че България обявява война на Русия.

Независимо от аргументите, с които ще се защитава това решение по своята същност това означава съдбоносна стъпка. Стъпка, която поставя под опасност съществуването на българската държавност. Същата тази държавност, която след като почти пет века, Родината ни бе в историческото небитие вследствие на османското робство, бе възстановена благодарение именно на Русия и силата на руското оръжие.

В сложната, противоречива и силно конфликтна обстановка в Източна Европа и Черноморския регион, под предлог за усилване на югоизточния фланг на НАТО на наша територия се разполагат НАТО-вски войски и оръжейни системи. Това ни превръща във фронтова зона. Изключена ли е вероятността утре най-силната армия на НАТО в региона - турската, да се окаже на постоянна дислокация на наша територия за неопределен период?!!! Казано по друг начин, тръгвайки по пътя на сериозен геополитически дисбаланс предвид свръх-враждебна политика спрямо Руската федерация да се постави край не просто на нашия ограничен суверенитет, но на Българската държавност.

От името на долуподписаните организации отдавна се предлага  алтернатива – да се стъпи на Общобългарската платформа „България – Зона на мира! България – Брод за мир“. За нас е радостно, че Президентът на България, макар и със закъснение, но стигна до близка до нашата позиция.

Ето защо се обръщаме към Вас на 4 май 2022 г. да бъдете на равнището на огромната политическа отговорност, която тежи на Вашите рамене: Кажете „НЕ“ на войната срещу Русия и превръщането на България във фронтова зона! „ДА“ на Общобългарската платформа „България – Зона на мира! България – Брод за мир“!

2 май 2022 година

За Български Национален съвет за мир
Проф. Нако Стефанов                                                            

За Брод за България
Лазар Мурджев

За Национален инициативен граждански комитет „В името на България“
Доцент Валентин Вацев

За Български евразийски научен център
Проф. Минчо Минчев

За Български евро-атлантически разузнавателен форум/БЕАРФ/
Генерал Тодор Бояджиев

За Черноморски институт
Проф. Маруся Любчева

За ИК за Национално единение „6-ти септември“
Петко Колев

За Обществена академия за наука, образование и култура/ОАНОК/
Проф. Стойчо Симов

на горе