МЪДРОСТТА НА БЪЛГАРИЯ

„Тъжен 24 МАЙ“

„Тъжен 24 МАЙ“
Aвтор:  Димитър Недков

24 Май 2022

... Под властта на нов модел “управници”, командировани върху родната им земя от “глобалистката секта”, сме… Умело спекулиращи с финансовите измерения на тенденциозно банкрутиращото ни битие - фактически разрушаващи духовния имунитет на нацията срещу задграничните методологии за заличаване на културната ни идентичност…

Тъжен 24 май - за народ, единствен честващ писмената си… Може би, първият натоварен с “тревожност” празник - откакто е обявен за свещен в летописа роден - този разпролетяващ духовността българска ден….

Държавата е в ръцете на групичка начинаещи политически авантюристи - превеждащи родната действителност от чуждоземен език… Продукт на целенасочено лишената от вазовите “радини вълнения”, отродяваща неолиберална образователна реформа…

Парадоксално овластени от демонстриращия декламаторска изкусност, обитател на гербовата зала на Републиката - вдигнал юмрук срещу режима от декаденса на “еднокнижника”…. Сюрреалистичен подход за налагане на нов тип управленски персонажи, навярно…

…………………………

Една азбука, а колко различни словореди - описващи съдбата българска…

Де го днес, възстаналият срещу “триезичната догма” богослов Константин-Кирил Философ, да попита:… нима да следваш Божиите закони - трябва да научиш друг, чужд език… Реплика към византийския му даскал, каращ го да изписва думата “живот” на гречески, защото в него нямало буквата “Ж”…

Карма някаква - още от времената на онази “читалищна бунтовност” срещу “кирякстефчовци” - за едното “аферим” от конака на Империята, да принизят “писмената” до най-елементарен “алфавит”…

………………………..

Свидетели сме на “колаборираща” ни с чужда духовност и мироусещане политика, прокарвана от питомци на отвъдокеанските “магнаурски школи” за обучение на “колониални администратори”…

Под властта на нов модел “управници”, командировани върху родната им земя от “глобалистката секта”, сме… Умело спекулиращи с финансовите измерения на тенденциозно банкрутиращото ни битие - фактически разрушаващи духовния имунитет на нацията срещу задграничните методологии за заличаване на културната ни идентичност…

Явно достигналата по течението на “гълфстрийма” и до нашите брегове нова евроатлантическа “триезична догма”, изключва по волята на Метрополията - цивилизационният избор между “образование” и “просвещение”…

Свършва ли “приказката” за писмената българска - единствената, според чиято традиция в хилядолетната си история и “числата” изписва с “буквички” - нали в началото беше словото!..

Димитър Недков, Фейсбук

на горе