Търсене за: Образование

Калейдоскоп – Когато се наливаха основите
Калейдоскоп – Когато се наливаха основите

Свидетели и участници сме на историческия момент, „когато се наливат основите“ на новия световен ред, в който няма да се налага хората и държавите едновременно „да слугуват на двама ...
Здравеопазване и национална сигурност
Здравеопазване и национална сигурност

Една книга, която напълно характеризира главните проблеми на здравеопазването, като елемент на системата на националната сигурност
Сигурността на индивида базов фактор за национална сигурност
Сигурността на индивида базов фактор за национална сигурност

Социалната сигурност се изразява в гарантиране правата,целесъобразния начин на живот, развитието и реализацията на човека и обществените групи в държавата. Социалната сигурност в държавата има ...
Действия за бъдещето
Действия за бъдещето

Образованието днес е икономиката утре. Изисква се ново знание, нов достъп до компетенции, нов организационен и лидерски капацитет и в образователната система, и в икономиката.
Актуални проблеми на икономическата сигурност
Актуални проблеми на икономическата сигурност

Продължение от брой 1/2018 г. Разглеждат се основни научно-теоретични проблеми на икономическата сигурност. Представени са схващанията за икономическата сигурност на редица държави като: Русия, ...
Актуални проблеми на икономическата сигурност
Актуални проблеми на икономическата сигурност

Проблемът за осигуряването на жизненоважните интереси на всяко общество, държава и нация изискват разрешаване на въпроса за съотношението на интересите на различните сфери на живот.
За любовта, вечността и пътя
За любовта, вечността и пътя

Да се спрем, да се огледаме, да се ослушаме и тогава да преминем през брода на времето, търсейки и намирайки своя Път!
Духовният код на славянските народи
Духовният код на славянските народи

Н. Малинов: Нашата духовна идентичност е шансът ни да оцелеем в геополитическата вихрушка. 
Неуважението към българската наука е неуважение към България
Неуважението към българската наука е неуважение към България

България е дебалансирана, крепи се на търпението на населението, на индивидуалната предприемчивост и чувство за принадлежност към родината и демагогията и обещанията на поредната управляваща ...
Боде ли ПИТАГОР българската действителност?
Боде ли ПИТАГОР българската действителност?

Часовникът и днес безупречно и тъжно брои. Българската орис, тръгнала по други пътища...
Време е за... училище
Време е за... училище

Просветният закон, отнасящ се до стратегически определящ за националната ни сигурност въпрос – бъдещето на нацията, бе приет ей така на бегом.
Време е за...Израел
Време е за...Израел

Според еврейските традиции, в рамките на задължителното образование, всяко дете е необходимо да се научи да чете и пише и да изучава Тората.