БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА

Жалоните на пътя към Родината
Асоциация на българските училища в чужбина

Жалоните на пътя към Родината
Aвтор:  Ваня Велкова

18 Юли 2017

Асоциацията на българските училища в чужбина успешно изпълнява високата си кауза и успява да сплотява българските училища зад граница.

Десет години от своето основаване отбелязва Асоциацията на българските училища в чужбина (АБУЧ) през настоящата година. Годишната конференция на АБУЧ на 26 юли в София – под надслов „Възрожденска мисия за опазване на българския език и дух” е и своеобразен юбилеен форум, където си дават среща представители на български държавни и недържавни институции, многобройни български училища от различни страни по света, членове на АБУЧ, приятели и гости на събитието.

Асоциацията празнува своя 10-ти рожден ден!

Тя бе основана на 15 август 2007 г. в Пловдив. Този ден е повече от забележителен преди всичко с „новото начало” в отношенията между българските държавни институции и българските училища извън границите на страната. АБУЧ, като представител на българските училища в чужбина, постави началото и на един нов и нетърпящ отлагане диалог по проблемите на българските училища в чужбина. В него, търсещите подкрепа и признание български училища извън границите на България, очертаха ясно своите изисквания. Основаването на АБУЧ е едно открояващо се със своята значимост паметно събитие, което ще остане в историята на българското образование зад граница.

Като доброволно, независимо, неправителствено и неполитическо сдружение, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, устава и решението на Учредителното събрание, АБУЧ и до днес продължава да осъществява дейност в обществена полза, изразяваща се в подпомагане дейността на българските училища извън България.

Асоциацията на българските училища в чужбина успешно изпълнява високата си кауза и успява да сплотява българските училища зад граница. Нейните членове, развиващи родолюбива просветителска дейност на територията на различни континенти, активно допринасят за това младото поколение българи, израстващо в чужбина, да съхрани българския език и запази българската си идентичност. Същевременно Асоциацията насърчава и подпомага създаването на редица нови български образователни центрове по света.

АБУЧ задвижи образователната политика на българската държавата към българските училища извън пределите на България в правилна посока. През годините тя създаде солидна мрежа от контакти, обхващаща български и чуждестранни институции и организации, стотици съмишленици от различни континенти, допринесли за съществуването, разрастването, популяризирането на успехите на АБУЧ. Асоциацията тясно сътрудничи с редица медии в България и зад граница, участва в обсъждания, представя становища относно национални програми и държавни закони.

Днес в повече от 300 български училища – светилища на българската духовност, пръснати на шест континента, българските деца с вдъхновение и любов „пишат” една нова страница в българската ни образователна система. Страница, достойна да бъде определена като „феномен” в най-новата ни история.  

Посланици на българската култура по целия свят

С уважение и признателност произнасяме имената на всички, които по един или друг начин са допринесли за съхраняването на родния език, за възможността българските училища по света да продължават да изпълняват своята образователна и обществена функция.

„Българските деца и учители са най-успешните посланици на нашата култура по света.” – Илияна Йотова, вицепрезидент на Република България

„Много от будителите на България в различни моменти от своя живот също са били далеч от Родината - изгнаници, учители, студенти, хъшове и революционери. И все с мисълта за България и за доброто име на българите. Днес будител трябва да е всеки от нас - по своему и за добро.” – Маргарита Попова – бивш вицепрезидент на Република България

„Каузата всяко българско дете зад граница да получи достъп до българска просвета и култура в съвременния свят е възможно най-благородната.” – Георги Пирински, депутат в Европейския парламент, бивш външен министър и бивш председател на Народното събрание на Република България, Почетен член на АБУЧ

„Асоциацията има ясен стремеж да обединява българите по света, да допринася за съхраняване на националната идентичност и култура, на славянската писменост и традиции.” – проф. Серей Игнатов, бивш министър на образованието и науката

„Вие приехте да бъдете новите будители!” – Милена Дамянова – представител в 43-то Народно събрание, бивш зам.-министър на образованието и науката

„Българският учител зад граница е апостол. Той е длъжен да възпита и изгради и знанието за родината.” – Западно- и Средноевропейският митрополит Антоний

„Според мен, за да бъде политиката на България успешна спрямо българите в чужбина, тя трябва да се базира на практики, които са се доказали като работещи и ефективни. Идеален пример за това е Асоциацията на българските училища в чужбина. Тази организация е пример как да се работи с българската държава за постигането на реални добри резултати. Държавата трябва да идентифицира организации и структури, подобни на Асоциацията на българските училища в чужбина и да работи с тях в съответните области.” - Светлозар Момчилов, президент на Media Groupe, журналист, издател и главен редактор на вестник „България СЕГА” в Чикаго, САЩ

„Поглеждайки назад, ние откриваме един екип от сънародници-възрожденци, които поставят началото на Асоциацията и развиват успешно идеята на шест континента.” – екипът на Интернет-радио „Татковина”, Пловдив, България

„Асоциацията на българските училища в чужбина провокира много неща, които не биха се случили.” - проф. д-р Никола Чиракчиев, секретар на Българо-американската асоциация, Чикаго, САЩ

„Асоциацията на българските училища в чужбина възкреси надеждите на българските учители зад граница, вдъхна им самочувствие, защото държавата, благодарение на АБУЧ, поведе диалог с тях, призна труда им и оцени възрожденските им усилия. Без преувеличение мога да кажа, че ролята на нашата Асоциация за българското образование в чужбина е историческа.” – Маргарита Маринова, Почетен член на АБУЧ, Москва, Русия

„Целта на училището е съхраняване на националното самосъзнание, бит и култура на българската общност в региона, изучаване на български език и литература, история и география на България...” – Българско неделно училище „Азбукарче”, Полис Хрисохус, Кипър

„Силата на българския дух, любовта към всичко родно не е спирала и няма да спре докато има такива светини, в които се развива и запазва българщината и се изгражда достойнството да се наричаме Българи!” – Българско училище, Аделаида, Австралия

„…свързани с една невидима нишка и ни обединява това, че сме българи и обичаме нашата България.” - Първо българско неделно училище „Родина”, Малага, Испания

„Основна цел при създаването на училището, към която се придържаме и която успешно развиваме, е съхраняването на националното самосъзнание, език и идентичност зад граница.” - Българско неделно училище към Славянобългарския манастир „Свети Великомъченик Георги Зограф” - Солун, Гърция

„И ако има някои неща, които отличават едно българско училище в чужбина от друго, то също така всяко едно българско училище зад граница е приобщено към общата идея, заради която са създадени българските неделни училища в чужбина – изучаването на българския език, история, география и култура на България.” „Мотивацията! Това е най-силният фактор за един ученик да идва в училището, да учи езика, литературата, историята ни. И не само да ги научи, но да живее с тях, да ги проектира в нещо позитивно в своя живот – в бъдещата работа, в бъдещите си  планове... Има ли нещо по-красиво от това едно дете, израснало в чуждоезикова среда, да свърже своите бъдещи планове с Родината ни!” - Българско училище в Сао Пауло, Бразилия

„Връзката с България е силна и в този малък оазис на българщината в Дания всеки родител е вложил сърце и душа. Макар и далече от родината, българите в Дания с този Център искат да покажат, че в Европа има място за всяка култура и че ние, българите, пазим корените си и се гордеем с народа, на който принадлежим.” - Български просветен център „Иван Вазов”, Копенхаген, Дания

„Мисията на училището е да поддържа и развива българския език и култура при децата в района на Далас...” - Българско основно училище „Васил Априлов”, Далас, САЩ

„Днес, след толкова много години и на хиляди километри от това малко село, децата ни отново имат нужда от същото. Даскал Васил (Левски) го даде на дедите ни, ние можем да го дадем на децата ни.” - Българско школо „Васил Левски”, Лондон, Великобритания

Асоциация на  българския дух

Асоциацията на българските училища в чужбина има своя безспорен принос за издигането на българската духовност.

АБУЧ активно инвестира в идните дни на България, чиито деца и юноши, живеещи извън нейните предели, са вече над 200 000.

Асоциацията на българските училища в чужбина с удовлетворение и радост посреща своя 10-годишен юбилей!

Вярвам, че новите предизвикателства пред българската образователна система и българската култура ще продължат да се нуждаят от нов прочит - не само в минало, но и в сегашно време, в контекста на света, във времето, в което „сме и не сме”. Така, както Левски прозря: „Времето е в нас и ние сме във времето. То нас обръща и ние него обръщаме.”

АСОЦИАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИЛИЩА В ЧУЖБИНА

С  УЧАСТИЕТО НА 
МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
ПЛОВДИВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
БЪЛГАРСКАТА ИЗТИЧНОПРАВОСЛАВНА ЕПАРХИЯ ЗА ЗАПАДНА И СРЕДНА ЕВРОПА
РИЛСКИЯ МАНАСТИР „СВ. ИВАН РИЛСКИ”

организира

ГОДИШНА  КОНФЕРЕНЦИЯ 2017

на тема

„10 ГОДИНИ АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИЛИЩА В ЧУЖБИНА -
ВЪЗРОДИТЕЛ И ПОСЛАНИК НА СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРИЯ ПО СВЕТА

2007 - 2017“

26 юли 2017 година
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
АУЛА

27 - 29 юли 2017 година
Рилски манастир „Св. Иван Рилски“

Д-р Ваня Велкова,

основател на Българското училище в Хамбург,

един от основателите на Асоциацията на българските училища в чужбина

на горе