ЗАД НОВИНИТЕ

Имунната атака и ефектът от ваксините срещу COVID-19
За вирусите и нанотехнологиите

Имунната атака и ефектът от ваксините срещу COVID-19

01 Декември 2020

Възниква въпросът за ефектът от ваксините - ще се намали въздействието на вирусите, но същевременно може да се увреди здравословното състояние на организма. Кой контролира и носи отговорност за това?

„Погрижете се добре за тялото си.
Това е единственото място, с което разполагате, за да живеете.“
Джим Рон

 

Учените все още спорят дали вирусите да се причисляват към живата или неживата природа. Според съвременната биология животът трябва да отговаря на някои условия: да се самоорганизира, да се самообновява, да се саморегулира, да се самовъзпроизвежда и да се развива (да еволюира). Вирусите отговарят само на едно от посочените условия – те еволюират. Поради липса на органи вирусите използват рибозомите на други клетки. Принципът е следният: вирусът се прикрепя към дадена клетка и инжектира в нея своя РНК, която се свързва с рибозомите на клетката и я стимулира да произвежда вирусни белтъци. Произведените белтъчни молекули се свързват и образуват нов вирус, който разкъсва клетката при напускането ѝ. Интересен факт е, че вирусите са много ценни за съвременното генно инженерство заради способността си да пренасят генетичен материал в клетките. Използват се като вектори, които пренасят РНК от една клетка в друга, което причинява изкуствена мутация.

Схема на действието на вируса към една клетка1

             

1. Вириони - е една-единствена вирусна частица, която е извън клетката. Вириони, като вируси, които след това се размножават с помощта на чужди клетки, не принадлежат към живите същества (организми), тъй като те нямат собствен метаболизъм.
Докато терминът „вирион“ служи само за структурното описание на вирусните частици извън клетките, по-нататъшният термин „вирус“ включва и биологични свойства като заразяване с вирион.

2. Транскрипция и сплайсинг - Транскрипция – първият стадий за реализация на генетична информация в клетката. В хода на процеса се образуват молекули мРНК, които служат като матрица за синтезиране на белтъци, а така също на транспортни, рибозомни и други видове РНК.
Сплайсинг — това е процес, при който от пре-мРНК се отделят части от некодиращи белтъци, с цел да се генерират РНК.

3. мРНК – или иРНК служи като матрица или шаблон, по който се осъществява белтъчната синтеза. Процесът на тази синтеза се нарича още ДНК-транслация. Информационната РНК е 2% от клетъчната РНК.

4. Транслация - е процес, при който нуклеотидната последователност на иРНК се използва като указание за подреждане и свързване на аминокиселините в полипептидна верига – синтеза на белтък. Подобно на репликацията и транскрипцията, транслацията е анаболитен процес, който протича по матричен принцип, има посока и изисква енергия. Ако сравним трите процеса, транслацията ще се окаже най-сложният от тях.

5. 5a Рибозоми - това са малки (15-25 nm) немембранни органели, изградени от протеини и рибозомна РНК (рРНК). Рибозомите представляват своеобразна фабрика, в която по определена схема се извършва синтеза на белтъци (протеини). Всяка рибозома е съставена от голяма и малка субединица, свързани помежду си с магнезиеви йони.

5b. Апарат на Голджи - транспортната система на клетката. Телцата на Голджи (наричани още диктиозоми) са с диаметър около 2 μm и дебелина около 0.5 μm.

6,7. РНК репликация Като вътреклетъчни паразити, по време на репликацията (процес, при който от една молекула ДНК или РНК се получава нейно напълно идентично копие), вирусите напълно зависят от сложната биохимична машина на клетката. РНК на клетката се репликира в структурата на вируса и той става трудно разпознаваем за митохондриите (защитниците на клетката).

Изводи и уточнения
Диаметърът на Ковид-19 е около 80 нм., съгласно  изследване на МIТ;2 При появяването на вируса имаше данни, че е с размери до 500 нм.
Диаметърът на:
червените кръвни клетки е 6-8 000 нанометъра(нм);
белите кръвни клетки е 8-20 000 нм;
човешката клетка е 10 000 нм;
Вирусът е около 100 – 150 пъти по-малък от човешките клетки;
дебелината на клетъчната мембрана е около 7-9 нм. Защитата е твърде слаба спрямо диаметъра на вируса;
дължината на протеиновите шипове на Ковид-19 са около 9-12 нм;
Диаметърът на белодробните клетки е около 9 000 нм.3

Изследователи от Масачузетския технологичен институт и Харвард, Института „Броуд“ с колеги от целия свят са определили специфични видове клетки, които стават мишени за Ковид-19. Установени са и „предателите“, които позволяват да се свържат протеините на шиповете на вируса с рецепторите на човешката клетка (т.е. те отварят на вируса вратата на клетката  и това са ферментите 2 (ACE2) и TMPRSS2;

99% от масата на човешкото тяло се състои от само шест химични елементи: кислород, въглерод, водород, азот, калций и фосфор. Всяка органична молекула съдържа въглерод. От 65-90% от всеки орган, клетка се състои от вода (по тегло) и не е изненадващо, че кислородът и водородът са основни компоненти в човешкото тяло.4

Химически
елемент

Съдържание
ppm

Съдържание
%

Кислород

43 000

61.00

Въглерод

16 000

23.00

Водород

7 000

10.00

Азот

1 800

2.60

Калций

1 000

1.40

Фосфор

780

1.10

Сяра

140

0.20

Калий

140

0.20

Натрий

100

0.14

Хлор

95

0.12

Магнезий

19

0.027

Силиций

18

0.026

Желязо

4.2

0.006

Флуор

2.6

0.0037

Цинк

2.3

0.0033

Рубидий

0.32

0.00046

Стронций

0.32

0.00046

Бром

0.20

0.00029

Химически
елемент

Съдържание
ppm

Съдържание
%

Олово

0.12

0.00017

Мед

0.072

0.00010

Алуминий

0.061

0.00009

Кадмий

0.050

0.0000

Бор

0.048

0.00007

Барий

0.022

0.00003

Калай

0.017

0.00002/

Манган

0.012

0.00002

Йод

0.013

0.00002

Никел

0.010

0.00001

Злато

0.010

0.00001

Молибден

0.0093

0.00001

Хром

0.0018

0.000003

Цезий

0.0015

0.000002

Кобалт

0.0015/

0.000002

Уран

0.00009/

0.0000001

Берилий

0.000036

 

Радий

0.000000000003

 

ppmброй частици на 1 милион;

С развитието на нанотехнологиите наночастици се използват при производството на храни, в медицината, козметика и т.н. От 13.12.2014 г. съставките, използвани под формата на технически произведени „наноматериали“ в храните, трябва да бъдат обозначени с обозначението „нано“ в списъка на съставките. Въпреки това, почти няма традиционни съставки, които попадат в тази дефиниция. За някои добавки Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) проучва дали те следва да бъдат класифицирани като наноматериали и етикетирани до 2020 г.5 Това са:

Титанов диоксид (Е 171),
Железни оксиди и железни хидроксиди (E 172),
Сребро (E 174),
Злато (E 175),
Силициев диоксид (E 551),
Калциев силикат (E 552),
Магнезиев силикат (E 553a) и
Талум/Талк (E 553b).

В същото време няма ограничение/стандарт за техния размер и допустимо количество, защото много от тях имат токсично въздействие на организма. А макрофагите – защитниците на клетките, изпълняват функциите на антиген и са в основата на вродения имунитет на човека разпознават тела и частици с размери над 70 н.м. 

Така например:
- E 171. Националният институт на САЩ за безопасност и здраве при работа с TiO2 препоръча две отделни граници на експозиция - 2,4 mg/m3, докато при ултрафинни частици - 0,3 mg/m3, а като средно претеглени във времето концентрации до 10 часа на ден за 40-часова работна седмица. Има някои доказателства, че рядко заболяване като синдрома на жълтите  нокти може да бъде причинено от титан, или имплантирани по медицински причини, или чрез консумиране на различни храни, съдържащи титанов диоксид. Компании като Маrs и Dunkin' Donuts спират използването на  титаниев диоксид в своите продукти през 2015 г. след обществен натиск.6
- E172 се използва за оцветяване в храни и напитки. Разрешена е за ЕС, но е забранена в Германия.7
- E 174. Като добавка в храните се използва само за външна декорация, като може да се намери при шоколадови и сладкарски изделия.
Дълга, редовна консумация на продукти,  съдържащи Е 174 може да доведе до увреждане на бъбреците и синьо-сиво обезцветяване на очите, носа и носната преграда, гърлото и кожата. Не е разрешена в Австралия.8
- E 175 е разрешена само като оцветител за няколко храни. Взето в малка доза, златото се счита за безвредно, защото е несмилаемо. По-големи количества обаче могат да причинят симптоми на отравяне. Терапия със златни соли може да има сериозни последици като увреждане на черния дроб или бъбреците.9
- След вдишване на съдържащи въглерод наночастици могат да възникнат системни сърдечносъдови ефекти. Признаци на възпаление и промени са описани чрез маркери за коагулацията (BAFU 2007). След вдишване на наночастици от дизелови емисии се установява сурогати (непълноценни заместители) на  ендотелите и дисфункция с намалено разпределение на t-PA (Плазминоген активатор на тъканта, протеин, участващ в разграждането на кръвни съсиреци. (Борм и др. 2006 г.).10 Ендотелната дисфункция е дисфункция на ендотелите. (Ендотелът е тънък слой клетки от специален вид епителна тъкан, които покриват вътрешната повърхност на кръвоносните съдове).10
- Въглеродни частици, златни частици, частици на манганов оксид и други (Борм и др., 2006 г.) влияят на обонянието като чрез епитела и обонятелния нерв могат да навлизат в мозъка (Обердьорстър и др. 2004 г.).10
- Инхалирани наночастици попадат в бронхите, при което се елиминира  мукоцилиарният клирънс (очистващата функция на белия дроб) като с намаляване на размера на частиците ефективността този механизъм отслабва (Борм и др. 2006 г.). От друга страна, те възпрепятстват работата на макрофагите на клирънса спрямо чуждите тела и ефективна фагоцитоза (унищожаването им от белите кръвни клетки). При животни е установено, че такива частици се задържат до 10 месеца в бронхите и се отлагат в алвеолите на белия дроб (Борм и др. 2006 г.).10
- Изследванията (in vitro) на силициев диоксид във формата на нанонишки и наночастици са показали, че допустимата концентрация е 190 mg/ml. Превишаването й води до разрушаване мембраните на клетките и некроза. Наночастици с размери 15-46 nm предизвикват и рак на белия дроб.
- Токсичността на цинковия оксид беше официално призната чрез присъдата на Калифорнийския съд от 21.08.2017 г., към фирмата J&J, да изплати на 63-годишната Еva Echeverria като обезщетение за заболяването от рак на яйчниците през 2007 г., причинено от използването ежедневно на бебешка пудра за хигиена от 1950 до 2016 година.
- Паралелно с тези положителни ефекти от приложението на наночастици от сребро е забелязано увреждане на черния дроб и мозъка на мишки (вкл. рак при риби) при натрупване на частици с размери 5-50 nm. Токсичността се свързва с протичането на окислителен стрес, нарушаване функциите на митохондрите и увеличаване проницаемостта на мебраните на клетките.

Тези данни не изчерпват възможни нежелателни/токсични въздействия на наночастици върху човешкото здраве. Същевременно има такива частици, които директно унищожават вируси, бактерии, токсини (напр.селен) в организма на човека или се използват като носители на вещества, които трябва да помогнат на клетките да се справят с нежелани „гости“, напр. като въглерода и силиция.

Прави впечатление, че някои от фирмите, които разработват ваксини ще включат в тях наночастици, без да споменават техния размер. Така например  изследователи в Северозападния университет и MIT работят по използване на наноструктури за доставка на пептидни молекули до Ковид-19 вирусни молекули. Молекулите на пептида (дехидратационен полимер от аминокиселини) може да са в състояние да се свържат със спам протеина на Ковид-19 и води до деактивиране на вирусната молекула. Пептидните молекули не оцеляват дълго в кръвта, така че пептидните молекули ще бъдат пренасяни от наноструктурите.11

В брой 1 от 2017 г. в Международното списание за ваксини и ваксинации (International Journal of Vaccines and Vaccination) е поместено изследване на 44 ваксини за водещи фирми (някои от които и днес разработват ваксини срещу Ковид 19) в които е открито голямо количество на химически елементи с микро и наноразмери, наречени замърсители. Авторите се опасяват, че клетките на човека ще приемат тези частици като чужди тела и реакцията може да бъде развитие на възпалителни процеси, увреждане на имунната система и дори да проникнат в ДНК.

| Цялото изследване може да намерите ТУК.|

Възниква въпросът за ефектът от ваксините - ще се намали въздействието на вирусите, но същевременно може да се увреди здравословното състояние на организма. Кой контролира и носи отговорност за това?

От гореизложената информация биха могли да се направят следните изводи:
- Ковид-19 е твърде интелигентен, за да намира клетки с „предатели“, за да ги атакува и се възпроизвежда в тях;
- Кои са предпоставките, за да съществуват тези „предатели“, т.е. да се изродят спрямо тяхното заложено значение за организма. Възможно ли е тава да бъде вследствие на:
Приемането на много Е-та с храните и ако те са с размер под 70 нм. попадат директно в клетките (макрофагите не ги разпознават), респ. нарушават имунитета на клетката и създават уславия за раждането на „предателите“;
В 19-ата хромозома бе описан ген IFNL, с най-изразена активност върху ACE2 при младите хора, поради което много млади хора боледуват безсимптомно. Първично се развива ARDS (аcute respiratory distress syndrome) с дифузно алвеоларно увреждане, вкл. на хиалинните мембрани. Допуска се наличие на пряко вирусно увреждане върху пневмоцитите. Установи се повишена съсирваемост и тромбоза на малките съдове с данни за ендотелно увреждане (Xu et al. 2/17);13
В най-тежките случаи става ясно, че може да засегне на практика всички органи и системи. Смята се, че при някои пациенти имунната атака може да увреди пациента повече отколкото самият вирус. Това свръхвъзпаление е риск за образуване на тромби. Цитокиновата буря (системна възпалителна реакция на организма) може да причини DIC-синдром (с неконтролируемо кървене и съсирване едновременно). Големият брой аутопсии в САЩ показа данни за повишена съсирваемост и тромбози в малките съдове на всички органи и промените в ендотела на малките съдове във всички органи, вкл. в белия дроб;13
- Случайно ли е съвпадението на симптоматиката на действието на Ковид-19 с токсичното действие на наночастиците на някои вещества? Как тогава хората да се спокойни, че не са „подготвени“, без да подозират за настъплението на Ковид-19? А това е възможно да става чрез храни, напитки, козметика, терористични актове;
- Следва изводът, че борбата с Ковид-19 чрез ваксини може да не се постигне желания ефект, тъй като клетките на отделния човек са увредени от неконтролираното и ускорено въвеждане на нови технологии (напр. нанотехнологиите). Това се потвърждава и от факта, че хора, които  консумират второ качество храни или истински био продукти (без Е-та) по-лесно оздравяват в сравнение с тези, които консумират луксозни храни, но пълни с Е-та за по-добри вкусови качества и привлекателен външен вид;
- След Ковид-19 се очаква настъпването на БИРС (Близкоизточен респираторен синдром), който е по-смъртоносен. С разтопяването на ледници е възможно да се появят и други вируси, които са съществували пред милиони години и за които днешното човечеството няма защита. Могат да се добавят и непрекъснатите мутации на вирусите. Следва ли непрекъснато да се създават нови и нови ваксини и човекът да бъде все повече тъпкан с антитела. Ваксините не гарантират предпазване от вирусите,  а евентуално по-леко протичане на болестта, но това е свързано и с нивото на имунитета на индивида. Къде е балансът между нормалната биоструктура на организма и тази изградена от антитела?
- Не следва ли учените и изследователите да се съсредоточат върху:
- разработка на бързи и надеждни тестове за профилактичен контрол на населението за отклонения от здравословното състояние на организма, намаляване на имунитета. Дори такива тестове да бъдат и за персонално използване? В момента се правят опити за такива, но само по отношение Ковид-19;
- разработката на технологии за подаване на организма допълнителна защита по време на т.н. начален или „Репликативен стадий“, когато организмът се бори срещу вируса, а той все още не е намерил приемащи клетки за неговото възпроизвеждане. Защо вместо подаването на кислород през белите дробове, което понякога е малко ефективно при увредени от вируса малките кръвоносни съдове на алвеолите, не се подава орално чрез подходящи субстанции (такива вече съществуват) или директно в кръвоносната система?
- разработка на уреди, сензори и технологии за контрол на съдържанието на наночастици в храни, козметика, медицински препарати, битова химия и т.н. като количество и размери. Държавата, от своя страна, да направи организация за тяхното прилагане и защита на населението. По този начин ще се предотврати навлизането на нежелани наночастици в организма и постепенно възстановяване на здравословна биоструктура на населението с нужния широкоспектърен имунитет;
- разработка на субстанции и методики за тяхното приложение за ежедневна профилактика на дихателния тракт, откритите части на тялото, особено при съмнения за дисконфорт от отделния индивид;


„Лекарят на бъдещето вече няма да лекува човешкото тяло с лекарства, по-скоро ще лекува и предпазва от болести с храна”. /Томас А. Едисън/

Но в същото време трябва да се знае, че „Всяка храна, която изисква подобряване и използването на химически вещества, в никакъв случай не трябва да се разглежда като храна.“ /Джон. Х. Тоб/Източници на информация

1„ Какви са десетте характеристики на живите организми?, https://bg.greatersaukcountycf.org
2. National Nanotechnology Day 2020, A nanoscale view of the pandemic,
3. MIT researchers identify cells likely targeted by COVID-19., https://mitnano.mit.edu/  https://news.mit.edu/2020
4. Състав на човешкото тяло – химични елементи https://nanocom-bg.com
5. Nanotechnologie in Lebensmitteln: Vorkommen und Kennzeichnung, https://www.lebensmittelklarheit.de
6. https://en.wikipedia.org/wiki/Titanium_dioxide, Dunkin’ Donuts ditches titanium dioxide – but is it actually harmful? https://theconversation.com
7. https://www.ivyroses.com/Define/E172
8. http://www.ukfoodguide.net/e174.htm
9. https://lebensmittel-warenkunde.de/lebensmittelzusatzstoffe/farbstoffe/e175-gold.html
10. Müller M, Fritz M, Buchter A., Nanotoxikologie, Institut und Poliklinik für Arbeitsmedizin der Universität des Saarlandes und Präventivmedizinisches Zentrum für arbeits - undumweltbedingte Erkrankungen, Zbl Arbeitsmed 58 (2008) 238–252
11. Nanotechnology vs. Covid-19, https://www.understandingnano.com
12. New Quality-Control Investigations on Vaccines: Micro- and Nanocontamination, International Journal of Vaccines and Vaccination,  Volume 4 Issue 1 – 2017, https://medcraveonline.com
13 Коцев И, проф. д-р., дмн, Болест, причинена от Корона вирус–19, май 2020, https://gpnews.bg

   Този текст не може да бъде препечатван и копиран в други медии без разрешение от редакцията на БРОД за България

на горе