КЛУБ СИГУРНОСТaqmn->name

Ново! Брой 5-6/2019
Единственото списание за сигурност в България


28 Август 2019

В брой 5-6 на сп. „Сигурност“ за 2019 г. четете:

Стандарт „дребни душички“
Л. Мурджев

В България – устойчиво развитие има само статуквото
БРОД – 5-ата колона на САЩ в България

Л. Мурджев
Калейдоскоп - Триумф за Румен Радев и България
Г. Вацов
Калейдоскоп - Когато се наливаха основите
Г. Вацов
Способна ли е Родината ни на „мъдра сила“?
15 години България в НАТО

проф. Н. Стефанов
• 
Устойчивото развитие като цивилизация на разума
проф. Орл. Загоров
Прозрения от дъното
Л. Мурджев
Алтернативата Евразия – като осъвременена идея
д-р Т. Стойчев
Послание за мир
Интервю с Н. Малинов
Сигурността на Черноморския регион – стратегически приоритети на България
проф. Е. Сачев
Една книга и истината – "Дълбоката държава"
проф. Й. Начев
Актуални проблеми на науката за миграцията
проф. Ст. Денчев
Славянството и глобалните предизвикателства
К. Лазаров

Шепа хора под чуждо небе
Г. Вацов
Животът на спасителката и многострадалката Шара Кариг
доц. Д. Маджаров
Няма място за малки мечти
Шимон Перес