Търсене за: Наука

Македонизмът е културен тероризъм
Македонизмът е културен тероризъм

Ръководните кръгове на Сърбия си поставят за цел да търсят излаз на море на юг през Македония. Този факт лежи до голяма степен в основата на изкуствено създадения „македонски въпрос“ и на ...
Имунната атака и ефектът от ваксините срещу COVID-19
Имунната атака и ефектът от ваксините срещу COVID-19

Възниква въпросът за ефектът от ваксините - ще се намали въздействието на вирусите, но същевременно може да се увреди здравословното състояние на организма. Кой контролира и носи отговорност за ...
COVID-19 през призмата на истинската наука
COVID-19 през призмата на истинската наука

Проблемът беше в лошата информация и липсата на информативна прозрачност. Не помогнаха на хората, а по-скоро ги объркаха. Това може да се нарече „информационен тероризъм“ поради ...
Владимир Путин за Втората световна война
Владимир Путин за Втората световна война

Наш дълг – на всички тези, които поемат политическата отговорност и преди всичко на предстаявителите на държавите-победителки във Втората световна война – е да гарантираме, че тази система ...
Греховната любов към водата
Греховната любов към водата

Антоан дьо Сент Екзюпери гласи: „Не можеш да кажеш, че водата е необходима  за живота: тя е и самият живот.“
Рестарт на наборната военна служба– мит или реалност
Рестарт на наборната военна служба– мит или реалност

Още от първите години на прехода се заражда, а впоследствие и затвърждава тенденцията за намаляване срока на наборната военна служба като път, водещ към нейното окончателно премахване. Законът ...
Актуални проблеми на науката за миграцията
Актуални проблеми на науката за миграцията

Изследването на тези интерактивни процеси се утвърждава като основополагащо за формирането и развитието на надеждна и адекватна политика в областта на международната, регионалната и ...
Сигурността на индивида базов фактор за национална сигурност
Сигурността на индивида базов фактор за национална сигурност

Социалната сигурност се изразява в гарантиране правата,целесъобразния начин на живот, развитието и реализацията на човека и обществените групи в държавата. Социалната сигурност в държавата има ...
Икономическа политика в България
Икономическа политика в България

Като цяло 60-те години на ХХ век от гледна точка на иновационното развитие на България може да определим като етап на първоначална систематизация на иновационното развитие.
Неуважението към българската наука е неуважение към България
Неуважението към българската наука е неуважение към България

България е дебалансирана, крепи се на търпението на населението, на индивидуалната предприемчивост и чувство за принадлежност към родината и демагогията и обещанията на поредната управляваща ...
Проф. Пантев: една история, която не е осмислена, не е наука
Проф. Пантев: една история, която не е осмислена, не е наука

Аз категорично не виждам някъде, където НАТО се е намесила, да е станало по-добре – от демокрацията до икономиката. И намирам, че в крайна сметка това изостри, а не притъпи напрежението по света.