КЛУБ СИГУРНОСТ

Ново! Сигурност Брой 9-10/2021
10 години – Единственото сигурно нещо в България – списание Сигурност

Ново! Сигурност Брой 9-10/2021

08 Ноември 2021

Основната причина днес да кажеш, че си политически влиятелен, това е че си подкрепян отвън.
По онези времена, при патриархалния политически климат, това се е приближавало до позора...
проф. Андрей Пантев

Трансформацията 
Л. Мурджев

Сертификат
В. Дърева

Калейдоскоп: Като слънцето и въздуха...
Г. Вацов

Мир в името на българската национално-историческа съдба
доц. В. Вацев

За някои етнически проблеми и въпроса за националната сигурност
проф. Н. Стефанов

Стратегия за социо-демографско възраждане на България
Призив

Проф. Герджиков: Наистина обединени. Да бе да!
В. Василева

От поредното посегателство срещу сигурността  на „Арсенал”  АД
към поредните въпроси без отговор  за гаранциите за националната сигурност

д-р Т. Стойчев

Наришкин - за провала на американската мисия в Афганистан
превод Ол. Ганева

Когато спре токът?!
Л. Мурджев

Енергийната сигурност
д-р Ал. Трифонов

Подобряване на полицейска дейност
А. Даскалов

étiquette
д-р В. Велкова

Мишо Михайлов / На лов за себе
Л. Мурджев

на горе