КЛУБ СИГУРНОСТ

Ново! Брой 9-10/2019
Единственото списание за сигурност в България

Ново! Брой 9-10/2019

25 Октомври 2019

За малка България връждебното говорене, не само за Русия произвежда омраза.
Омразата е несъвместима с мира.

Вновия брой на списание Сигурност четете:

 


VIII НАЦИОНАЛЕН ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ БРОД ЗА МИР

 


на горе